Orgel Bijbelboek

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

God wil mensen redden


Datum: 04 juni 2024

Op zondag 9 juni leidt ds J. Groenleer uit Leiden de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Elke zondag vieren we dat God erop uit is om mensen te redden in en door Jezus Christus. Dat is niet vanzelfsprekend, want wij mensen zijn geen lieverdjes voor God. Die bewogenheid van God met ons is genade. Dat vraagt om een reactie van onze kant. Jesaja 12 raadt ons aan om te zeggen: "Ik zal U loven, HEER." De verkondiging van zondagmorgen wil laten zien wat dat in de praktijk betekent.
's Avonds om 18:30 uur leidt ds. E.B. Renkema uit Aalsmeer de dienst. Het thema van de preek is: er wordt geregeerd. De schriftlezing is Openbaring 5.
Het gaat dan over de vraag of er nog wel zin en bedoeling achter de geschiedenis is. Met al het wereldleed voor ogen, vraag je je wel eens af: ‘Is er nog ergens iemand die er heil in ziet? Zijn we overgeleverd aan lot en willekeur?’
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Kon. Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel