Bijbelboek Orgel

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Hebreeen 2:16

Mannenvereniging 'Onderzoekt de Schriften'

De mannenvereniging is juli 2014 opgeheven door gebrek aan leden. Er wordt nog wel gekeken of er in een andere opzet opnieuw opgestart kan worden. Daar zijn dan wel nieuwe leden bij nodig. Bij belangstelling, vul dan het contactformulier hieronder in.

Contact

Vul voor contact dit contactformulier in.