Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Zondagsschool 'Laat de kinderen tot Mij komen'

Voor Jezus is iedereen belangrijk, groot èn klein. In de bijbel lezen we dat de discipelen de kinderen wilden wegsturen, maar Jezus zegt: “Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet”. Daarna omarmt Hij ze en zegent ze (Markus 10:13-16). Het geloof is dus niet alleen voor volwassenen! Jezus zegt zelfs dat wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, voorzeker niet zal binnengaan.

Op de zondagsschool willen we dat graag aan de kinderen meegeven. De verhalen uit de bijbel worden voor de kinderen op een begrijpelijke manier verteld, zodat ook zij, hoe klein ze ook zijn, meer van Gods Grootheid en Liefde mogen zien. Het werkje dat ze daarna maken gaat vaak over het verhaal en zo zijn de kinderen er weer op een andere manier mee bezig. Verder is er ruimte voor de kinderen om te vertellen wat ze allemaal de afgelopen week hebben meegemaakt. En voor moppen is er ook altijd tijd! Samen zingen we liedjes en aan het eind eindigen we met gebed. Samen met de kinderen besluiten we waar we voor kunnen bidden. Een vol programma dus, maar elke keer is het weer erg gezellig!

Bijeenkomsten

De zondagsschool is er (van september tot en met mei) elke zondag tijdens de middagdienst. Deze begint meestal om 17:00 uur (zie agenda). Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn welkom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Contactpersoon

Vul voor contact dit contactformulier in.