Bijbelboek Orgel

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Agenda

Zondag
18
Oktober
Morgendienst
Locatie: Kerk


Preekleesdienst. Deze dienst is alleen op uitnodiging te bezoeken, maar kan online gevolgd worden via luisterkerk.nl . De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Plaatselijk diaconaat-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

Middagdienst
Locatie: Kerk


Voorganger ds. D. Quant (Huizen). Deze dienst is alleen op uitnodiging te bezoeken, maar kan online gevolgd worden via luisterkerk.nl . De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Plaatselijk diaconaat-, Kerk en Kerkelijke kassen.


Maandag
19
Oktober
Gebedskring
Vereniging: Gebedskring
Locatie: KruispuntDinsdag
20
Oktober
vergadering
Vereniging: Vrouwenkring
Locatie: Kruispunt


Bidden, tekst: Ef. 3:14-21. Inloop vanaf 19:30 uur, dan staat de koffie klaar. Om 20:00 start de Bijbelstudie


Woensdag
21
Oktober

Donderdag
22
Oktober
Brede kerkenraad
Vereniging: Kerkenraad
Locatie: ConsistorieVrijdag
23
Oktober

Zaterdag
24
Oktober
clubavond
Vereniging: Jeugdclub 'Klimop'
Locatie: KruispuntZondag
25
Oktober
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. J. Breman (Zwijndrecht). Deze dienst is alleen op uitnodiging te bezoeken, maar kan online gevolgd worden via luisterkerk.nl . De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en de Zending. Er is oppas aanwezig.

Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. J. Breman (Zwijndrecht). Deze dienst is alleen op uitnodiging te bezoeken, maar kan online gevolgd worden via luisterkerk.nl . De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en de Zending.