Orgel Bijbelboek

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.

1 Timoteus 6:7

Agenda

Zondag
17
September
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn). Heilig Avondmaal. Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Stichting Mercy Ships Holland-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

'Laat de kinderen tot Mij komen'
Vereniging: Zondagsschool
Locatie: Kruispunt


Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn). Heilig Avondmaal. Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Stichting Mercy Ships Holland-, Kerk en Kerkelijke kassen.


Maandag
18
September
Kroonbede
Locatie: Overig (De Rank)Dinsdag
19
September
tienercatechese 12-15
Vereniging: Catechese
Locatie: Kruispunt


catechese voor jongeren van 12 t/m 15 jaar door Marian Vennik

Woensdag
20
September
Belijdeniscatechisatie
Vereniging: Catechese
Locatie: Kruispunt


Belijdeniscatechisatie door ds. Paul den Hertog

Donderdag
21
September
Aroma in 't Kruispunt
Locatie: Kruispunt


Inloop met koffie en thee voor gasten en gemeenteleden. 
Tijd voor ontmoeting en gezelligheid met een gesprekje hier of spelletje daar.
Iedere donderdag vanaf 10 tot 12 uur

Iedereen welkom!

kerkenraadsvergadering
Vereniging: Kerkenraad
Locatie: ConsistorieVrijdag
22
September

Zaterdag
23
September
klusdag bij de kerk en 't Kruispunt
Vereniging: Commissie van beheer
Locatie: Kruispunt


graag opgeven bij Henk Warning

Burendag
Locatie: Overig (Kerkplein)


Welkom allemaal op zaterdag 23 september tussen 15 en 17 uur op het Kerkplein.


Zondag
24
September
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G.P.M. van der Linden (Hilversum). Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

'Laat de kinderen tot Mij komen'
Vereniging: Zondagsschool
Locatie: Kruispunt


Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G.P.M. van der Linden (Hilversum). Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen.

Bijbelstudie avond
Vereniging: Bijbelkring Wilnis
Locatie: Overig (Fam. Koning)