Bijbelboek Orgel

Wie een kuil graaft, zal erin vallen.

Spreuken 26:27a

Kerkenraad

In alle kerken van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaat een kerkenraad uit predikant(en), ouderlingen en diakenen. Zo ook bij ons in De Wegwijzer.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen en regelt de kerkelijke zaken van de gemeente en ziet toe dat het verenigingsleven in de gemeente plaats vindt volgens de belijdenis van de kerken.

Voor contact met de kerkenraad: Stuur een e-mail. De kerkenraad vergadert in principe één keer per maand.

Predikant

Momenteel heeft onze gemeente geen eigen predikant en gaan er verschillende gastpredikanten voor.

Ouderlingen

De ouderlingen zijn belast met de pastorale zorg voor de gemeente. De gemeente is verdeeld in drie wijken.  Het streven is dat de ouderlingen samen met de diakenen elk gezin tenminste één keer per jaar bezoekt, met als doel te praten over het geloof en eventuele zorgen te bespreken. De jeugdouderling houdt contact met de jeugd in de gemeente en het jeugdwerk. Voor contact met de ouderlingen: Stuur een e-mail.            

Diakenen

De diakenen zijn belast met de diaconale werkzaamheden van de gemeente, die zowel intern als extern zijn gericht. De diaken leggen samen met de ouderlingen de huisbezoeken af.
Voor contact met de diakenen: Stuur een e-mail.