Orgel Bijbelboek

En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lukas:13;30

Vrouwenkring 'Tryphosa'

De Vrouwenkring is september 2023 opgeheven door gebrek aan leden. Er wordt in een andere opzet een alternatief opgestart op donderdagmorgen, zie daarvoor de Agenda. Bij belangstelling, vul dan het contactformulier hieronder in.

Informatie

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.