Bijbelboek Orgel

Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalmen 108:5

Vrouwenkring 'Tryphosa'

Vergaderingen

Onze vereniging vergadert om de veertien dagen in de pastorie op dinsdagavond van 20:00 – 22:00 uur vanaf september tot mei.

Programma

Na de opening hebben we een Bijbelstudie, meestal uit 'CGK-Vrouw', het maandelijks orgaan van onze Bond. De Bijbelstudie wordt door één van de leden voorgelezen en met elkaar bespreken wij dat gedeelte. Verder bezinnen we ons als vrouwen ook op onze taak in ons gezin en in de kerkelijke gemeente. We nemen ruim tijd voor de koffie en schrijven dan kaarten voor zieken, ouderen en alleenstaanden in onze gemeente. De gezelligheid en het onderlinge contact zijn voor ons erg belangrijk!

Bond

Onze vereniging is aangesloten bij de Bond van Chr. Geref. Vrouwenvereniginen en de leden van het bondsbestuur komen uit alle delen van ons land. Eén van de middelen waardoor de bond de onderlinge contacten wil versterken is, naast de jaarlijkse Bondsdag, het vormen van kringen van verenigingen die betrekkelijk dicht bij elkaar liggen. Deze kringen vergaderen twee keer per seizoen en in die kleine kring wordt zo het onderlinge contact bevorderd. Onze bond is sterk betrokken bij alles wat speelt op maatschappelijk, sociaal en politiek terrein en laat daarin, samen met andere bonden, regelmatig haar stem horen. Verder probeert ze de plaatselijke verenigingen te stimuleren en te helpen. Voor onze leden is de jaarlijkse CGK-Vrouwendag een hoogtepunt. In de morgenbijeenkomst staat een Bijbels onderwerp centraal en de middag heeft een meer ontspannend programma met diverse workshops. De website www.cgkvrouw.nl geeft een goede indruk van het werk en is de moeite waard om te bekijken. Voor het contact wordt ook gebruik gemaakt van Facebook.

Contactpersoon

Mevr. A. Meijer.

Informatie

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.