Bijbelboek Orgel

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Johannes 14:23

Vrouwenkring 'Tryphosa'

De Vrouwenkring is september 2023 opgeheven door gebrek aan leden. Er wordt in een andere opzet een alternatief opgestart op donderdagmorgen, zie daarvoor de Agenda. Bij belangstelling, vul dan het contactformulier hieronder in.

Informatie

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.