Bijbelboek Orgel

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Psalmen 91:11-12

Nieuws

Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer

Op zondag 2 oktober om 10 uur leidt ds. F.W. van der Rhee uit Veenendaal de dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Het was nog niet bekend waar de preek over zal gaan.
's Middags om 17 uur leidt ds. H.M. Mulder uit Veenendaal de dienst.
De Schriftlezing is uit Efeze 4: 1-16 en het thema: Wij groeien. De preek gaat over geestelijke groei. De focus ligt met name op vers 13-15. Gekeken wordt naar onze houding (vers 13-14), ons handelen (vers 15a) en ons Hoofd (vers 15b). Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


De Wegwijzer over goed doen

Zondag 25 september om 10 uur leidt ds. M. Bot uit Maassluis de dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De milieucrisis. Het is om moedeloos van te worden! Door onze hebzucht maken we de aarde kapot. En waar is God dan? Grijpt Hij niet in? Of is het alleen onze eigen verantwoordelijkheid? We lezen deze ochtend Psalm 8, een loflied op God de Schepper en de bijzondere plek van de mens in de schepping. We gaan kijken hoe God ons daar een weg van omkeer wijst door deze crisis. Er is ruimte voor verootmoediging maar ook voor hoop.
's Middags om 17 uur leidt ds. N. Vennik uit Hoofddorp de dienst. Er gebeurt nogal wat in ons land. De ene na de andere crisis. Wie biedt er een oplossing? Die ligt dichterbij dan we denken. 'Goed doen' is het thema van de kerkdienst. We laten de profeet Micha aan het woord. Oude Bijbelwoorden én zeer actueel! Wil je alvast voorbereiden? Lees dan Micha 6:1-8. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van ...


De Wegwijzer over het eeuwige leven

Zondag 18 september leidt ds. J. Jonkman uit Zeewolde beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.
's Morgens is de lezing uit Mattheüs 15:29-39 en de tekst is vers 37a. Het thema is: “Eten uit de handen van Jezus”. Het wonder van de spijziging wordt ingeleid door de zorg van Jezus voor al die mensen, die Hem gevolgd zijn en voedsel nodig hebben. Aan het breken van het brood en de uitdeling visjes komt niet eerder een einde dan nadat allen genoeg gehad hebben. En dan blijft er nog royaal (=koninklijk) over. Het is gewoon brood en het zijn gewone vissen en toch zijn ze bijzonder. Ze komen uit de handen van Jezus. Achter het brood zit Hij Zelf. Het gebroken brood is verbonden met Zijn gebroken lichaam aan het kruis. Hij deelt nu uit. Het avondmaal is daarvan een zichtbaar en proefbaar teken en zegel. Het is en wordt een maaltijd in het Koninkrijk van God...


05-09-2022 - De Wegwijzer over de bouw van de tabernakel
29-08-2022 - Startzondag in De Wegwijzer
23-08-2022 - De Wegwijzer over een reuzengevecht
15-08-2022 - De Wegwijzer over de sabbat
09-08-2022 - De Wegwijzer over aanvaarding door God
01-08-2022 - De Wegwijzer over de wonderbare spijziging
25-07-2022 - De Wegwijzer over de profeet Habakuk


Nieuwsarchief