Bijbelboek Orgel

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Romeinen 8:10

Nieuws

De Wegwijzer over Maria en Martha

Op zondag 26 juli leidt ds. C. van Atten uit Leiden de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. De preek gaat over Maria en Martha (Lucas 10: 38-42). Maria zit bij Jezus, Martha is druk aan het dienen en bedienen. Vlak er voor staat de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, waar het doen toch wel erg belangrijk is. Terwijl dat in de geschiedenis van Martha en Maria het tegendeel aan de hand is. Het geheim ligt in: wat gaat voor: bij of voor? Thema is: Bij en voor!

's Avonds om 18:30 uur leidt ds. G. Vos de dienst. Jezus stelt de vraag wat je woorden betekenen voor de ontvanger of voor de besprokene. In Spreuken 10:18 staat: Wie haat verbergt, is een leugenlip. Wie laster verbreidt, is een dwaas. Deze woorden werkt Jezus uit in de bergrede. Na zondag 42 (omgaan met bezit) nu h...


De Wegwijzer over Fake News

Zondag 19 juli leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur over Openbaringen 1 met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Fake News: wie denkt daarbij niet aan Trump, die alleen mensen verdraagt die hem vleien. Hoe anders is het met Christus. Hij bleef zich inspannen voor mensen die hem niet vleiden. Om van Hem te ontvangen wat ze zelf niet hebben: redding, verbinding met Hem, waarheid spreken en echt liefhebben, echt nederig zijn. Onder de indruk zijn van de waarheid van Christus. 

's Avonds om 18:30 uur leidt drs. M. Bergsma uit Utrecht de dienst. In Psalm 123 (een Psalm is een lied, een gebed uit de Bijbel) gaat het om het opzien naar God, om Hem te volgen. Het beeld dat daarvoor gebruikt wordt in deze Psalm is dat we onze ogen opslaan naar God, zoals een slaaf de hand van zijn heer of een slavin...


De Wegwijzer over gelijke behandeling

Zondag 12 juli leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Kan er in de kerk sprake zijn van discriminatie of racisme, al is het misschien onbedoeld? We zouden daar graag nee op antwoorden. In Handelingen 6 vinden we echter een geschiedenis waarin we lezen dat een groep Grieks sprekenden, weliswaar onbewust, verwaarloosd wordt. Deze klacht, dit protest, wordt niet weggewuifd, maar heel serieus opgepakt door de twaalf Apostelen. Want dit mag niet gebeuren in de kerk. Jezus Christus is immers gekomen voor allen. De Geest is uitgestort op alle vlees, ongeacht taal, afkomst of cultuur. Waar dat goede nieuws verteld wordt, moet het ook blijken in daden, in dat iedereen gelijk behandeld wordt. En waar dat gebeurt, groeit het Woord, is het tot zegen voor de kerk.

Nieuwsarchief