Orgel Bijbelboek

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Galaten 6:2

Nieuws

De Wegwijzer over het persoonlijke afscheid van Petrus

Op zondag 29 mei leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De ochtenddienst gaat over het laatste gedeelte uit Johannes. Daarbij staat de vraag centraal: hoe heeft Jezus nu afscheid genomen vlak voor zijn hemelvaart? De Bijbel zegt daar een paar dingen over, heel bijzonder is dat er ook iets staat over het zeer persoonlijke afscheid van Petrus. We zien dat liefde daar een belangrijke rol in speelt, maar ook wat daar uit voortvloeit.
De middagdienst gaat over Psalm 10. Daarin stort David zijn hart uit over alles wat hem wordt aangedaan. Hij smeekt de Here God om het geweld van de vijanden te beëindigen en gericht te houden en zo recht en gerechtigheid te doen. En hij weet dat God dat zal doen! Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstme...


De Wegwijzer over wijsheid en verstand

Op zondag 22 mei leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens: Van wie kun je tegenwoordig nog op aan? De wereld is vol leugen en bedrog, op het grote terrein van deze wereld (leugens rond oorlog), in de samenleving (waarom is er een ‘nieuwe’ politiek nodig?). En ook tussen mensen onderling schuurt het meer dan eens: ‘Hoe weet ik dat ik jou kan vertrouwen?’ Midden in die onzekerheid is de boodschap: God is trouw. Daarover denken we 's morgens na.
's Middags: Wat is wijsheid? Wie kan zeggen dat hij/zij wijs is? En hoe komt een mens aan wijsheid? We weten allemaal dat wijsheid en verstand twee verschillende zaken zijn. Soms hebben mensen ze allebei, maar er zijn anderzijds mensen met een kop met verstand, maar heel onwijs… en anderzijds zijn er heel eenvoudige mensen met grote wijsheid. Wat leert de Bijbel over dit thema? Belangstellenden zijn hartelijk welkom i...


De Wegwijzer over de band met God bewaren

Op zondag 15 mei hoopt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer te leiden.
In de morgendienst lezen we Johannes 21:1-14. Het is een paar weken na Pasen, Jezus' leerlingen zijn niet in Jeruzalem gebleven, maar zijn inmiddels in het noorden van Israël en hebben hun vroegere werk weer opgepakt. Komen ze daar dan de Opgestane ook tegen? Waar dan, en hoe? En helpt ons dat om ook vandaag Jezus te vinden?
In de middagdienst lezen we Jozua 22. Er ontstaat verdenking binnen Israël over de stammen in het noordoosten, die op eigen gelegenheid een groot altaar hebben gebouwd. Het zal toch niet zo wezen dat ze zich van de anderen en van de God van Israël losmaken?! De verontrusten zijn te vroeg met hun conclusies. De stammen in het noordoosten willen de band juist bewaren en denken aan de toekomst: hoe houden we onze kinderen bij het geloof? Dit bijbelgedeelte laat ons zien hoe je je ku...


02-05-2022 - De Wegwijzer over groter van God denken
26-04-2022 - De Wegwijzer over het lege graf
19-04-2022 - De Wegwijzer over de opstanding
12-04-2022 - Goede Vrijdag en Pasen vieren in De Wegwijzer
04-04-2022 - Viering Heilig Avondmaal in De Wegwijzer
29-03-2022 - De Wegwijzer over een indringende vraag
22-03-2022 - De Wegwijzer over een goede en een slechte koning


Nieuwsarchief