Bijbelboek Orgel

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Matthe├╝s 21:22

Nieuws

Bevestiging ambtsdragers in De Wegwijzer

 Zondag 23 juni leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Thema van de preek: Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dit gebed en deze opdracht zijn verbonden met het vervullen van een taak. De Heilige Geest wordt actief wanneer we doen wat de wil van God is. In Efeze 7:15-21 is veel te vinden wat ons helpt bij de vervulling van een taak en een ambt. In deze dienst worden een ouderling en een diaken bevestigd met de woorden uit Efeze 7 vers 18.

's Avonds om 18:30 zal ds. C. de Jong uit Huizen voorgaan. Als je op een sport zit, moet je geregeld oefenen. Als je gelooft ook. Dat valt Lukas op als hij beschrijft wat er gebeurt vlak na Pinksteren: de christelijke gemeente die  ontstaat, zoekt middelen om bij het geloof te blijven en daarin verder te komen. Wat hebben die vier punten die Lukas noemt ons te zeggen? We leven in een andere tijd met andere omstandigheden. Maar het is goed om weer eens te luisteren naar hoe het allemaal begon.
De Wegwijzer over een mislukte vakantie

Zondag 16 juni leidt ds. F.W. van der Rhee uit Veenendaal de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. De preek gaat dan over Johannes 14:26, met als thema 'Wat de Geest met je doet'. Jezus spreekt voor Zijn sterven, opstanding en hemelvaart Zijn discipelen toe. Straks zal Hij niet meer bij hen zijn. Maar in Zijn plaats komt de Heilige Geest. Die zal hen troosten, onderwijzen en begeleiden.

In de avonddienst om 18:30 zal ds. C. Brouwer uit Maarssen voorgaan. Soms valt je vakantie letterlijk of figuurlijk in het water. Je had je er nog wel zoveel van voorgesteld. Voor de knecht van de koningin van Ethiopië dreigt dit ook te gebeuren, totdat...

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


De Wegwijzer over een bron van levend water

Zondag 9 juni is het Eerste Pinksterdag. Om 10 uur leidt ds. G. Vos de dienst in De Wegwijzer. In de morgendienst wordt Handelingen 2 en Jesaja 28 gelezen. Hoe gaat het verder na hemelvaart? Ooit liet God aan het volk Israel zien dat hij sprak door de mond van Mozes. De tekenen van Gods aanwezigheid waren bij Mozes en niet bij het volk. Naar hem moesten ze luisteren. Zo zijn op de Pinksterdag dezelfde tekenen van God aanwezig bij 120 van de leerlingen van Christus. Zij behartigen het onderwijs van Jezus. De Heilige Geest van Christus werkt in degenen die naar het onderwijs van Christus luisteren.

In de middagdienst om 18:30 leidt ds. C. Brouwer uit Maarssen de dienst. De preek zal gaan over de kerk als de door God gegeven getuige in deze wereld. Pinksteren brengt de kerk naar buiten.

Maandag 10 juni is de Tweede Pinksterdag. Om 10 uur leidt ds. A.J. van der Toorn uit Leiden de dienst. De Dode Zee heeft het diepst liggend wateroppe...


27-05-2019 - De Wegwijzer over zegenen
20-05-2019 - De Wegwijzer over trouw zijn in het minste
13-05-2019 - De Wegwijzer over waardevol zijn
06-05-2019 - De Wegwijzer over vrij zijn
29-04-2019 - De ware vredestichter in De Wegwijzer
22-04-2019 - Is vergeving te mooi om waar te zijn?
15-04-2019 - Goede Vrijdag en Pasen in De Wegwijzer


Nieuwsarchief