Orgel Bijbelboek

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Bevestiging diaken in De Wegwijzer

Zondag 23 januari leidt ds. E.J. van der Linde uit Capelle a/d IJssel de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Deze morgendienst zal in het teken staan van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tevens zal een diaken bevestigd worden in het ambt, en wordt er afscheid genomen van een diaken van wie de periode erop zit.
's Middags om 16 uur leidt ds. J. Jonkman uit Zeewolde de dienst. De verkondiging gaat over de naam van God zoals beschreven in Exodus 3:13-1, Ik ben die Ik ben. In de uitleg gaat het over de bekendmaking van de Naam, de betekenis van de Naam en over de diepte in die Naam. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


De Wegwijzer over een kijkje in de hemel

Zondag 16 januari leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 16 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens is de schriftlezing uit Openbaring 4. Er zullen weinig mensen zijn die niet eens graag even ‘om het hoekje in de hemel’ zouden willen kijken. De hemel is ver bij ons vandaan voor ons gevoel. God woont er, de Heiland is er na zijn hemelvaart, onze ontslapen geliefden zijn er… Wat zou je er eens graag iets van willen zien, hoe het er uitziet en hoe het er aan toe gaat. In deze dienst gaat er een deur in de hemel open en mogen we zomaar naar binnen kijken… bent u benieuwd naar wat we te zien krijgen?
's Middags is de schriftlezing uit Genesis 17: 1-7 en Openbaring 21: 1-3, 22. Wij belijden in de middagdiensten aan het eind van de dienst dat onze God de ‘Almachtige’ is. Maar juist dat woord en de gedachte dat God overal boven staat en alles bestuurt, geeft ons –behalve moed en vertrouw...


De Wegwijzer over oud en nieuw combineren

Op zondag 9 januari leidt ds. H. de Bruijne uit Ermelo beide diensten om 10 en 16 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens is de schriftlezing uit Markus 2: 18 – 22. Het nieuwe leven dat Jezus met Zich mee brengt is onvergelijkbaar anders dan het oude leven dat gekenmerkt wordt door zonde, vergankelijkheid, lijden en dood. Oud en nieuw vallen niet te combineren, net zoals een nieuw stuk textiel zich niet laat verwerken op een oude lap stof.
's Middags leest de predikant verder uit Markus 4: 1 – 25. Sinds Jezus' komst gaat er een ongekend helder licht schijnen in de wereld. Alles wat duister is wordt opgehelderd. Het kwaad wordt ontmaskerd en teniet gedaan. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


30-12-2021 - De Wegwijzer over hoop voor de toekomst
20-12-2021 - De Wegwijzer over het Licht van de wereld
13-12-2021 - De Wegwijzer over de omgekeerde wereld
06-12-2021 - 3e Advent in De Wegwijzer
29-11-2021 - De Wegwijzer over blijde en wonderlijke verwachting
22-11-2021 - De Wegwijzer over Jona als geroepen profeet
15-11-2021 - De Wegwijzer over Gods goedheid


Nieuwsarchief