Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

De Wegwijzer over brutale vragen aan God

Zondag 24 september leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst begint om 10 uur. Wie naar het wereldgebeuren kijkt vraagt zich af: overziet God het wel? Soms wordt gebeden: God grijp toch in, vernietig die kapotmakers! De bange vraag komt boven: heeft God het nog wel in de hand? Aan de hand van Psalm 2 gaan we die vraag uitwerken.
In de middagdienst, aanvang 17 uur, gaan we luisteren naar brutale vragen die de Psalmdichter aan God stelt.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams

Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel


Viering Heilig Avondmaal in De Wegwijzer

Zondag 17 september leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. In beide diensten gaat de verkondiging over Handelingen 2:41-47. Wat is het geheim van de groei van de eerste gemeente in Jeruzalem? Vandaag krimpen de kerken in ons land. Het lijkt wel of ze geen aantrekkingskracht meer hebben. In Handelingen 2 wordt getekend hoe het er in die eerste gemeente aan toe ging. Wat we lezen zijn geen heel bijzondere dingen. De mensen luisterden naar het goede nieuws over Jezus Christus, ze waren blij met de genade van God en ze deelden lief en leed, geld en goed met elkaar. Wat is het geheim? Het is dat de Geest van God mensen verandert. Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijd...


De Wegwijzer over genezing van de verlamde man

Op zondag 10 september leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens om 10 uur is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal en gaat het over liefde. Dat woord ‘liefde’ is een zeer algemeen woord geworden. Het wordt voor van alles en nog wat gebruikt wat in wezen niet zo veel te maken heeft met liefde in de Bijbelse zin. Die ontstaat door de inwerking van de Geest van God. De Geest laat ons zien hoe God liefheeft, waarin het offer een belangrijke plaats inneemt. Is God liefde? Ja, maar Hij is niet als wij. Wanneer de liefde van God ons deel is geworden, kunnen we liefhebben als vrucht van de Geest. Zij het ook met vallen en opstaan…
In de middagdienst gaat het over een genezing, die wordt beschreven in Markus 2. Belangrijk is wat aan die vergeving vooraf gaat. Vrienden komen met een verlamde man op een ligmat naar Jezus toe. Maar het huis is zo vol dat ze er niet meer b...


28-08-2023 - Jeugdzondag in De Wegwijzer
22-08-2023 - De Wegwijzer over de bouw van Gods huis
15-08-2023 - De Wegwijzer over het Bijbelwoord Amen
07-08-2023 - De Wegwijzer over de plaats voor God in ons leven
31-07-2023 - De Wegwijzer over verrassende genade van God
25-07-2023 - De Wegwijzer over vrede in je hart
17-07-2023 - De Wegwijzer over de Vorst van het leven


Nieuwsarchief