Bijbelboek Orgel

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

2 Korintiers 4:16

Nieuws

Derde Advent in De Wegwijzer

Zondag 16 december leidt dominee C. Westerink uit Nijkerk de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

In de Adventstijd leven we in de kerk heen naar het Kerstfeest. De Adventsboodschap die ons bepaalt bij de eerste komst van de Heere Jezus Christus in het verleden, wil ons ook voorbereiden op en doen uitzien naar Zijn wederkomst. Het is goed en nodig dat de Heere daar telkens weer onze aandacht voor vraagt. Want als de kerk geen Adventskerk is die leeft in de gespannen verwachting van haar Heere Die gekomen is en wederkomt, loopt zij het risico dat zij ondergaat in een wereld zonder toekomst.
Deze zondag hopen we twee keer te luisteren naar de Adventsboodschap, zoals de Heiland die Zelf aan Zijn discipelen heeft verkondigd in Mattheus 25: 31-46.

‘s Morgens de verzen 31 en 32 met als thema: ‘Het Adventsevangelie van de komst van de Mensenzoon’: 1. Hij komt als Rechter; 2. Hij richt als Herder. Daarin gaat het v...


Feest van verbinding in De Wegwijzer

Zondag 9 december zijn Q & Q in De Wegwijzer. Met Q & Q wordt nu niet de Nederlandse jeugdserie uit 1974 bedoeld, maar de predikanten ds. W.J. Quist uit Amersfoort en ds. D. Quant uit Houten.

's Morgens om 10 uur leidt ds. Quist de dienst. De kerntekst is 1 Johannes 1: 3, 4 en het thema: Feest van verbinding. Zondag vieren wij alweer de tweede zondag van advent. In de kerk gaat het in deze weken over het komen van Jezus, Gods Zoon, naar deze wereld. Wist u dat verbonden zijn met Hem je leven tot een feest maakt? Daarom is het thema in De Wegwijzer zondagmorgen: Feest van verbinding. Wilt u samen met ons dat feest meemaken? U bent van harte welkom!

's Middags om 17 uur leidt ds. Quant de dienst. De Schriftlezing is Openbaring 15: 1-4. In het laatste bijbelboek lees je van de situatie van Gods kerk door de eeuwen heen. Het is duidelijk dat er sprake is van spannende tijden. Het kan soms heel benauwd worden voor hen die met de Her...


Hoop doet leven in De Wegwijzer

Zondag 2 december leidt prof. dr. H.G.L. Peels beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. Hij is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit in Apeldoorn.

's Morgens is de kerntekst Jesaja 25:8b en het thema: Hoop doet leven. Deze hoop is schatrijk, gegrond en aanstekelijk. In de preek gaat het over het vergezicht dat Gods Woord ons geeft, te midden van alle verwarring en moeite in het leven: God zal eens de tranen van de ogen afwissen. Hij volvoert zijn werk, hoe moeilijk te vatten voor ons dan ook. In Christus Jezus maakt Hij zijn belofte waar, en groeien we heen naar de grote dag die komt: advent.

's Middags is de Schriftlezing Job 40+42 en het thema: Gods antwoord aan Job. Dit antwoord is overweldigend, brengt tot omkeer, en wijst heen naar het kruis. Job is het boek van de vele vragen, geconcentreerd in die éne vraag ‘waarom?’ De moeite van het lijden, van de pijn. Als in het boek Job allerle...


19-11-2018 - Heilig Avondmaal in De Wegwijzer
12-11-2018 - De Wegwijzer over tekenen van de eindtijd
05-11-2018 - De Wegwijzer over een vaste burcht
29-10-2018 - De Wegwijzer over opname van de gemeente
22-10-2018 - De Wegwijzer over een inkijk in hemel
16-10-2018 - Een vrouw voor Izaäk in De Wegwijzer
13-10-2018 - Ds. G. Vos 25 jaar predikant


Nieuwsarchief