Orgel Bijbelboek

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.

Galaten 5:22-23

Nieuws

Scholendienst in De Wegwijzer

Zondag 26 september leidt prof. dr. H.G.L. Peels uit Oene beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Ochtends om 10 uur wordt een scholendienst gehouden waarin Psalm 125 centraal staat. Daar gaat het over het vertrouwen op God, waardoor een mens houvast heeft, zo vast als de berg Sion, omdat de Here God rondom Jeruzalem is. In de middagdienst om 17 uur gaat het over 2 Koningen 4:1-7, het verhaal van Elisa die tegen een weduwe zegt om met het ene oliekruikje dat ze nog maar heeft, veel lege vaten te vullen. Dit is een beeld van hoe je met het kruikje met de olie van Gods Woord wonderen mag verwachten, als je die in de lege vaten van je leven giet. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


Leven in de nabijheid van God

Zondag 19 september leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Deze zondag mogen we als gemeente van Christus het Heilig Avondmaal vieren.
Als inleiding op deze bijzondere tafelgemeenschap staan we in de morgen stil bij Psalm 34:9. Het thema: God maakt van een zondig dieptepunt een genadig keerpunt. Wanneer de dichter van deze psalm, David in zijn grote schuld en moeite tot God gaat, komt God hem bijna "lijfelijk" tegemoet. Zo mag David het ervaren en het ons doorgeven, zodat wij het ook mogen weten en ervaren in ons geloof: "Proef en zie dat de HEERE goed is!"
 In de middagdienst pakken we de draad op van de bijna tastbare nabijheid van God in onze Here Jezus Christus. In Galaten 2:20 zegt Paulus het nog veel "dichterbijer" en directer als David. Wil je weten hoe dichtbij God in Jezus bij zijn vertrouwende kinderen, ja bij mij persoonlijk is? Thema: Christus leeft in mij! Dat be...


Voorbereiding HA in De Wegwijzer

Zondag 12 september leidt kandidaat J. van Limbeek uit Haren beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.

In de morgendienst is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal dat de volgende zondag gehouden wordt en draait het om de vraag: Heeft God weet van mijn verdriet, mijn gemis, mijn levensloop? Misschien is dit wel uw of jouw vraag. Tijdens de verkondiging luisteren we naar de tekst uit Johannes 11 over de komst van Jezus Christus naar het graf van Zijn gestorven vriend Lazarus. De dood, die in de wereld is gekomen door onze zonde en opstand tegen God, heeft niet het laatste woord. Dat heeft Jezus wél: de Opstanding en het Leven. Wie Hem net als Lazarus' zus in het geloof omhelst als Verlosser en Zoon van God, kan met alles van het leven naar Hem toe. Met uw nood en schuld, maar ook...


30-08-2021 - Jeugddienst in De Wegwijzer
23-08-2021 - Blij en enthousiast zijn over God
16-08-2021 - De Wegwijzer over het geheim bewaren
12-08-2021 - De Wegwijzer over stil zijn voor God
04-08-2021 - De Wegwijzer over de heerlijkheid van het hemelleven
28-07-2021 - De Wegwijzer over David in de woestijn
20-07-2021 - De Wegwijzer over de dood van Stefanus


Nieuwsarchief