Orgel Bijbelboek

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Matthe├╝s 21:22

Nieuws

Is vergeving te mooi om waar te zijn?

Op 28 april leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

's Morgens is het thema: Is vergeving door God te mooi om waar te zijn? Als je voor de jaartelling leefde, moesten er offerdieren in jouw plaats op het altaar geofferd worden, om voor jouw zonden en misstappen te betalen. Nadat Jezus aan het kruis gestorven is en met zijn offer voor al onze zonden betaald heeft, zijn er geen offerdieren meer nodig. Maar is onze schuld dan een gepasseerd station?

's Middags is het thema: Gods wegen zijn anders! Daarbij legt ds. Breman in de verkondiging uit dat Gods wegen niet doodlopen, bieden hoop voor de toekomst en willen tot bekering leiden.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel<...


Goede Vrijdag en Pasen in De Wegwijzer

-Op 19 april is het Goede Vrijdag. Dan leidt ds. G. Vos de dienst om 19:30 uur in De Wegwijzer. Preektekst is Lukas 23 vers 43. Ondanks het feit dat Jezus immens lijdt zegt hij tegen de misdadiger die met hem wordt gekruisigd: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Aanleiding? Deze misdadiger deed vanaf het kruis niet mee met het gespot van de menigte. Hij erkende dat Jezus zonder schuld was gevonnist. En dat desondanks Zijn koninkrijk zou komen. Als dat geen geloof is. Die dag nog mocht de man thuis komen bij God.

-Op 21 april is het Eerste Paasdag. De dienst om 10 uur wordt geleid door ds. Vos, schriftlezing is Lukas 24: 1-20. Jezus heeft zijn leven afgelegd en weer opgenomen. Hij staat op met een verheerlijkt lichaam. De eersteling van allen die door het geloof de nieuwe werkelijkheid zullen binnengaan.

-Om 17 uur leidt ds. C. Brouwer uit Maarssen de middagdienst. Bij een bordspel zoals ganzenbord is niets zo vervelend als de ...


De Wegwijzer over kruis dragen

Zondag 14 april leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, waarbij het Heilig Avondmaal gevierd wordt. In Lukas 23 vers 26 wordt Simon van Cyrene zomaar ingeschakeld om de kruisbalk van Jezus te dragen. Zo werd hij het knechtje van deze zogenaamde koning. Hij werd gedwongen om in de schande te delen. Geen aanmoediging, zou je zeggen. Toch is Simon hierdoor leerling van Christus geworden, en zijn zonen ook. We vieren het avondmaal. We denken aan het kruis wat Jezus in onze plaats droeg. Op onze beurt mogen we kracht ontvangen voor wat wij in ons leven krijgen te verwerken aan tegenslag of spot.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in beide diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


01-04-2019 - Vonnis van Pilatus in De Wegwijzer
25-03-2019 - De Wegwijzer over het pesachfeest
18-03-2019 - De Wegwijzer over beproeving of verzoeking
11-03-2019 - De Wegwijzer over het lijden van Jezus
04-03-2019 - De Wegwijzer over de 40-dagen tijd
25-02-2019 - De Wegwijzer over ouderschap
18-02-2019 - De Wegwijzer over de wonderbare visvangst


Nieuwsarchief