Bijbelboek Orgel

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

De Wegwijzer over vissers van mensen

Op 26 januari leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

's Morgens gaat het over Mattheüs 4:19. Thema: Vissers van mensen, de Schriftlezing is Mat.4:12-22. Wat houdt het vissen van mensen in, wat is daarvan de bedoeling? Wie moeten dat doen en wat hebben ze er voor nodig?

De middagpreek zal dan gaan over Psalm 25:12,13. Thema: Een drievoudige belofte voor wie de Heere vreest. We zullen nagaan wat het vrezen van de Heere inhoudt en wat de beloften betekenen die aan het vrezen van Hem verbonden worden.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


De Wegwijzer over de eenheid in de gemeente

19 januari leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, die in het teken staan van het vieren van het Heilig Avondmaal.

's Morgens: De eenheid in de gemeente van Jezus kun je vergelijken met bijv. de ME, die een gesloten cordon moet vormen om belagers en betogers geen kans te geven. Er is niets wat de Heilige Geest zo belangrijk vindt voor de gemeente van de Here Jezus als het één zijn in Hem. Met een levensgevaarlijke vijand als de duivel op de loer kunnen we ons geen onenigheid permitteren. Er staat gewoon teveel op het spel. God wil door middel van zijn gemeente mensen jaloers maken op en verlangend maken naar het volle en vreugdevolle heil in Christus. De gelovige viering van het Heilig Avondmaal is o.a. een praktische oefening om eensgezind te zijn in onze Here Jezus Christus.

 's Middags: We vieren het Heilige Avondmaal in een gemeente die niet volmaakt is. De verzuchting ...


De Wegwijzer over de volmaakte liefde van God

Op 12 januari leidt ds. B. Witzier uit Houten de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Er is dan voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat volgende week gehouden zal worden. De kerntekst in de preek is 1 Johannes 4: 9 en 10 over de volmaakte liefde van God tot ons zondige mensen. En over onze onvolmaakte liefde van ons tot God. Ondanks onze liefde die tekort schiet wil Hij ons toch in dienst nemen.

's Middags om 17 uur leidt kandidaat A.J. Droger de dienst. Vanuit Mattheüs 2:19-23 gaat het in de preek over hoe Jezus vanuit Egypte terugkeert naar zijn volk en naar zijn land. Daarin klinkt een echo van Israëls exodus uit Egypte en Mattheüs wil laten zien: een nieuwe bevrijding is op komst. Jezus brengt die verlossing en deze is gericht op het dienen van God, vrij van vijanden en schuld. Daarin delen vraagt om geloofsvertrouwen en het gaan in de voetstappen van Jezus, wat net als bij Hem verachting en verdrukking met zich meebrengt.


02-01-2020 - De Wegwijzer over bidden
31-12-2019 - Oud- en Nieuwjaar vieren in De Wegwijzer
27-12-2019 - De Wegwijzer over de lofzang van Simeon
23-12-2019 - Kerst vieren in De Wegwijzer
16-12-2019 - De Wegwijzer over op reis zijn
09-12-2019 - De Wegwijzer over blij zijn
02-12-2019 - Tweede Advent in De Wegwijzer


Nieuwsarchief