Orgel Bijbelboek

Broeders en zusters, de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Amen.

Galaten 6:18

Nieuws

Scholendienst in De Wegwijzer

Zondag 29 januari hoopt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum de scholendienst om 10 uur te leiden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De hele week is er op de Koningin Julianaschool in Wilnis gewerkt over het thema: ‘Feest!’ Er zijn verschillende bijbelverhalen over verteld en er is ook over geknutseld. De dienst zal gaan over het eerste wonder wat Jezus heeft gedaan, dat was namelijk op een bruiloftsfeest. De knutselwerkjes die door de kinderen gemaakt zijn, zullen in de kerk te bewonderen zijn.
Het thema van de verkondiging is: Jezus verandert water in wijn. De dominee legt de kinderen uit dat de Heere Jezus de vreugde op aarde terugbrengt.
Om 17:00 uur hoopt student D. de Bruijne uit Ermelo de middagdienst te leiden waarin het thema is: Menselijke kracht is niets vergeleken bij Gods grote legermacht. De profeet Elisa wordt bedreigd door een groot leger vijanden. Gods engelenleger beschermt hem echter. Ditzelfde leger wil oo...


Ambtsjubileum ds. Reinders in De Wegwijzer

Zondag 22 januari hoopt ds. B. Reinders uit Zwartsluis beide diensten om 10 en 17 uur te leiden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Om 10 uur is de Schriftlezing 2 Korinthe 4:5 en 7. Een schat vinden – wie wil dat niet? Als je die al vindt, is dat meestal puur geluk. Of het resultaat van ijverig zoeken. En hopelijk is die schat dan goed bewaard in een stevige verpakking. In de Bijbel lees je ook over een schat. Een schat die alles overtreft: het Evangelie dat Jezus Christus Heer is. Hoe vind je Hem, wat moet je ervoor doen? En, waarin wordt die schat bewaard? Je hoeft er in elk geval niet naar te zoeken, hij wordt je aangeboden. Maar – die verpakking… daar gaat het zondagmorgen over in de dienst.
Na de morgendienst wordt er tijdens het koffiedrinken stil gestaan bij het ambtsjubileum van ds. B. Reinders. Het is alweer 25 jaar geleden dat hij als predikant van de gemeente in Mijdrecht bevestigd werd.
Belangstellenden zijn ha...


Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer

Op zondag 15 januari hoopt ds. F.W. van der Rhee uit Veenendaal de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer te leiden. De Schriftlezing is Markus 4:35-41, het thema van de verkondiging: Met Jezus in de storm. De verkondiging wordt in 3 delen uitgelegd: Grote storm, Grote stilte en Grote vrees.
In de middagdienst om 17 uur hoopt ds. H.M. Mulder uit Veenendaal voor te gaan. De Schriftlezing is Lukas 5: 1-11, het thema van de verkondiging: Jezus en ons levensschip. Simon heeft net als wij te maken met teleurstellingen, maar wat heeft Jezus daarmee te maken? Jezus stapt bij Simon in zijn de boot en neemt de regie in zijn schip/werk van hem over. Simon valt op de knieën voor Jezus en krijgt de aankondiging dat hij mensen mag gaan vangen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmee...


02-01-2023 - De Wegwijzer over wonderlijke genade
20-12-2022 - Kerst vieren in De Wegwijzer
12-12-2022 - Bemoediging op de puinhopen van ons leven.
05-12-2022 - De Wegwijzer over verlangen naar vernieuwing
28-11-2022 - De Wegwijzer over geloven in Adventstijd
21-11-2022 - De Wegwijzer over de komst van de Heiland
14-11-2022 - Viering van het Heilig Avondmaal in De Wegwijzer


Nieuwsarchief