Bijbelboek Orgel

Indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten, indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken.

Spreuken 25:21

Nieuws

Een herstelde relatie met God door gebed

 Zondag 27 oktober leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. In het boek Richteren staat dat God genereus helpt na berouw, keer op keer. In Samuel 5 en 6 zijn de Israëlieten opnieuw de weg kwijt, en de Filistijnen vallen het land binnen. Tot erkenning komt het niet. Over gebed lezen we niet. Nee, men neemt een voorwerp uit de tempel mee. God zelf zorgt ervoor dat de Filistijnen dat voorwerp terugsturen, en dat de Israëlieten de relatie weer aangaan. Dat is ook belangrijk voor ons. Niet hannesen met voorwerpen, maar bidden!

Om 17 uur leidt ds. S. Otten van de CGK Elimkerk in Papendrecht de dienst. De Schriftlezing is Efeze 4:1-16 en het thema: Ingeschakeld. Steeds meer mensen haken af. De uitval door burn-out van werknemers is schrikbarend. Anderen moeten zien rond te komen van de Bijstand. Ouderen komen niet meer mee. Met een AOW-tje alleen red je het niet. Voor een gemiddeld huis moet je een bovengemiddeld inkomen hebben. Vel...


De Wegwijzer over ark en zondvloed

 Zondag 20 oktober leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten in De Wegwijzer. In de morgendienst  om 10 uur wordt opnieuw een baby in de gemeente gedoopt. De verkondiging gaat over de geschiedenis van de ark en de zondvloed.

De middagdienst om 17 uur gaat over bidden. Dat is fijn om te doen, maar soms ook moeilijk: luistert God eigenlijk als ik bid? En geeft Hij ook waar ik om vraag? We gaan vanuit de bijbel op zoek naar antwoorden op deze vragen.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel


Doopdienst in De Wegwijzer

Zondag 13 oktober leidt ds. G. Vos om 10 uur de dienst in De Wegwijzer. Het verhaal van Cornelius wordt wel 'Pinksteren voor de Heidenen' genoemd. Cornelius, zijn gezin en zijn huishouding ontvingen de Heilige Geest tijdens het luisteren van de wederwaardigheden van Jezus Christus. Wat verhindert hen dan nog om gedoopt te worden? Voor Petrus en de mensen uit de Joods-Christelijke gemeente in Jeruzalem is het gebeuren misschien nog wel belangrijker. Christus geeft zijn Heilige Geest ook aan heidenen wanneer ze met dankbaarheid kennisnemen van het evangelie van Christus. In deze dienst worden Olaf en Willem, twee baby's in de gemeente, gedoopt. 

Om 17 uur leidt ds. C. Brouwer uit Maarssen de dienst. Misschien kent u ze wel: struikelstenen of Stolpersteine. Het zijn vierkante betonnen stenen met een messing plaatje daarop met namen en data. Het zijn kleine gedenkstenen, die hoofd en hart willen aanzetten tot een blijvend gedenken van de verschrikkinge...


30-09-2019 - Kerkproeverij
23-09-2019 - Scholendienst in De Wegwijzer
16-09-2019 - Heilig Avondmaal in De Wegwijzer
09-09-2019 - De Wegwijzer over een nieuw leven
03-09-2019 - Jeugdzondag in De Wegwijzer
27-08-2019 - De Wegwijzer over de liefde van de Vader
20-08-2019 - De Wegwijzer over een sterke toren


Nieuwsarchief