Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

De Wegwijzer over een sterke toren

Zondag 25 augustus leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10:00 in De Wegwijzer. De preek gaat over Kolossenzen 1. Paulus dankt de Here voor de gemeente van Kolosse, ontstaan uit de prediking van Epafras die op dat moment bij hem in Rome verbleef. Paulus was persoonlijk nog nooit in Kolosse geweest, een stad in Klein-Azië (Turkije). Paulus hoorde over hun geloof in Christus en hun onderlinge liefde. Dat veranderde toen er een nieuwe leer kwam. De mensen leefden minder uit Christus en meer voor de show. Dit was dan ook (vers 9) de reden dat Paulus en Timotheus niet ophouden voor hen te bidden én de Heer te vragen dat zij met ”kennis van Zijn wil” vervuld zouden worden. De kennis van Zijn wil werkt namelijk uit dat zij vrucht dragen, meer kennis zullen krijgen en daardoor zullen leven naar Christus’ wil.

Om 18:30 uur leidt ds. J. van der Wal uit Baarn de dienst en preekt over een tekst uit het Oude Testament: Spreuken 18:10 - de...


De Wegwijzer over roemen in verdrukkingen

Zondag 18 augustus leidt ds. M. Bot uit Maassluis de morgendienst om 10:00 in De Wegwijzer. Thema van de preek: 'Het leven is een feest, en we hoeven alleen nog maar de slingers op te hangen', zo is de sfeer in onze cultuur. Daarom kunnen we nauwelijks omgaan met pijn en lijden, met 'chronische onmacht', zoals deze ons treffen kan. Hoe gaan wij als christen om met lijden? Prikkelend stelt Paulus in Romeinen 5:3 ' wij roemen ook in de verdrukkingen'.

Om 18:30 uur leidt ds. J. van Dijken uit Nieuw Vennep de dienst met als thema: Kijk uit met naar de kerk gaan. Natuurlijk willen we graag dat mensen naar de kerk komen, maar tegelijk is het ook goed dat we nagaan wat we van de kerkgang verwachten en wat we ervan mogen verwachten. We lezen in het boek Prediker van IJdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid, lucht en leegte. Enorm relativerend, maar toch is niet alles lucht en leegte. In de kerk gaat het om de ontmoeting met God, daar mag je wel eens even bi...


De Wegwijzer over een nieuwe taal

Zondag 11 augustus leidt ds B. Reinders uit Capelle aan den IJssel de morgendienst om 10:00 in De Wegwijzer. 

Wie herkent het niet? Je zou ècht ergens op tijd zijn, maar... helemaal de tijd vergeten! Te druk op je werk, te leuk voor je kind op straat. In het Bijbelgedeelte dat we zondagmorgen lezen, gaat het over Jacob. Hij is na jaren van omzwerven weer terug in eigen land. Maar, ook hij lijkt daar de tijd - en vooral zijn belofte naar God - te zijn vergeten. Het was niet goedgekomen, als God hem daar zelf niet aan herinnerd had - eerlijk en liefdevol. Wat kunnen wij daarvan leren? Daar hopen we zondagmorgen samen bij stil te staan.

Om 18:30 uur leidt ds. R.G. den Hertog de dienst. Hij is onlangs verhuisd van Groningen naar Amsterdam. De preek gaat dan over een combinatie van Genesis 11:1-9 en Handelingen 2:1-13. Thema: De Heilige Geest leert ons een nieuwe taal. In een wereld waarin hoogmoed de universele taal is en mense...


30-07-2019 - Opmerkelijk getuigenis in De Wegwijzer
22-07-2019 - De Wegwijzer over gerechtigheid
15-07-2019 - Oud-predikant Breman in De Wegwijzer
08-07-2019 - Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer
02-07-2019 - De Wegwijzer over training van Paulus
24-06-2019 - Veldjesfeestdienst in De Wegwijzer
18-06-2019 - Bevestiging ambtsdragers in De Wegwijzer


Nieuwsarchief