Orgel Bijbelboek

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13: 12 - 13

Nieuws

Gods hartenkreet in coronatijd

Zondag 25 oktober leidt ds. J. Breman uit Zwijndrecht beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
’s Morgens gaat het n.a.v. Exodus 33:11 om echte vriendschap. En dan nog wel om de vriendschap die God ons aanbiedt.
's Middags gaat het n.a.v. Psalm 81: 14+17 over Gods "hartenkreet" in coronatijd. Zelfs nu nog, nu we midden in de narigheid zitten roept God ons op om terug te keren naar Hem en wijst Hij ons Zijn Rots in de woestijn van ons leven. Een Rots waar niet alleen water uitkomt, maar zelfs honing. En die rots is Jezus!
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel...


De Wegwijzer over sterk en moedig zijn

Zondag 18 oktober leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk.
’s Morgens gaat het over Jozua 1: Jozua krijgt de instructie met het volk het beloofde land in te gaan. Maar niet zonder de bemoedigende opdracht: “Wees sterk en moedig!” Is dat voor vandaag de dag ook geen relevante boodschap in de kerk en de samenleving?
’s Middags lezen we verder in het boek Jozua, waar twee spionnen de te veroveren stad Jericho gaan verkennen, maar die tocht levert een heel ander resultaat op dan gedacht. De toepassing gaat niet zozeer over spionage maar wel over de verrassende dingen die God in mensenlevens wil doen.
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


De Wegwijzer over vertrouwelijke omgang met God

Op zondag 11 oktober leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Schriftlezing is Psalm 25: 14, thema: Wie zou dat niet willen? Vertrouwelijk gaat de Here om met diegenen die Hem vrezen. Zijn verbond maakt Hij hen bekend. Vertrouwelijke omgang, ook wel vertaald met vriendschappelijke of intieme omgang met de hoge en heilige God. Voor hen die God vrezen. Binnen de ruimte van het verbond. Hoe wordt ik in het Oude en Nieuwe Testament op weg geholpen? Wie zou dat niet willen?

Om 17 uur leidt ds. M. Bergsma uit Utrecht de dienst over Filippenzen 1:1-11 met het thema: Wat God begint dat maakt Hij af. Dat schrijft Paulus aan de gemeenschap van christenen in Filippi. Hij is ervan overtuigd dat God het goede werk dat Hij bij hen begonnen is zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Dit is een grote troo...


28-09-2020 - De Wegwijzer over medeleven van de Koning
21-09-2020 - De Wegwijzer over het lijden van Job
14-09-2020 - De Wegwijzer over het beloofde land
08-09-2020 - De Wegwijzer over gelijkwaardig samenleven
01-09-2020 - Startzondag in De Wegwijzer
24-08-2020 - De Wegwijzer over de genezing van de verlamde
20-07-2020 - De Wegwijzer over Maria en Martha


Nieuwsarchief