Bijbelboek Orgel

De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des heiligen Geestes.

Romeinen 15:13

Nieuws

De tijd na Hemelvaart en Pinksteren

Zondag 26 mei leidt ds. M. Bot uit Maassluis de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
We leven in de tijd na Hemelvaart en Pinksteren. Jezus is Heer! Maar hoe merk je dat? Vanmorgen lezen we het verhaal van de christen Stefanus, die vrijmoedig voor zijn geloof uitkomt. Maar als hij daardoor in het nauw komt, komt er geen hulp uit de hemel. Zelfs niet als hij gestenigd wordt en sterft! Hoe kan dat? Hoe is Jezus dan Heer, ook in onze tijd?
's Middags om 17 uur leidt ds. H.M. Mulder uit Veenendaal de dienst en leest hij uit Nehemia 4. De muren van Jeruzalem worden hersteld, maar het gaat niet van een leien dakje. Bidden en werken is het devies, want er komt tegenstand. Waar de Heere Zijn kerk bouwt, laat de boze dat niet zomaar gebeuren. Tegenover de spot, gaat Nehemia in gebed tot God. Ondanks de ontmoediging gaan de bouwers toch door.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Koningin Julianalaan 22 in Mijd...


Pinksterfeest vieren in De Wegwijzer

Op zondag 19 mei is het Eerste Pinksterdag. Dominee G.P.M. van der Linden uit Hilversum leidt dan de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Pinksterfeest is voor de Christelijke Kerk het laatste grote feest. Op die dag gedenken wij dat de Geest van God, de volgelingen van Jezus inspireerde tot grote daden. Een wereldwijde kerk ontstond, en dat onder leiding van eenvoudige vissers. De hele Bijbel door zie je dat dit moment voorzegd (geprofeteerd) is. Hoe dat precies zit gaan we in die dienst ontdekken.
's Middags om 17 uur leidt ds. B. Loonstra uit Utrecht de dienst met het thema:
Een ondernemende God. Het uitgangspunt is niet dat mensen vol van de Geest raken, maar dat God iets nieuws onderneemt. Daardoor krijgen we meer zicht op de continuïteit van Gods werk. Het gaat niet om een korte opleving, die van lieverlee weer uitdooft, maar om een verandering die blijft. Waar het op aan komt is dat wij ons door Gods Pinksterini...


De Wegwijzer over de hoop als anker van de ziel

Zondag 12 mei leidt ds. J.G. Brienen uit Houten de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de verkondiging gaat het over de vraag waarom het goed/beter is voor de volgelingen van Jezus, dat Hij definitief weggaat naar de Vader. Zou het niet veel beter zijn geweest dat Jezus bij Zijn volgelingen gewoon gebleven was en niet naar de hemel was gegaan? Al de woorden die Hij sprak, de preken die Hij hield; de genezingen, de bevrijdingen, de opwekkingen uit de dood, de vermenigvuldigingen van voedsel, het stillen van stormen, en noem maar op. Dat is toch wat de wereld nodig heeft en wat Zijn volgelingen nodig hebben?!
En toch zegt Jezus zelf: 'Dit is de waarheid: het is goed (nodig/beter) voor jullie dat Ik ga'. In de dienst ontdekken we wat Jezus daarmee bedoelt en dat we beter af zijn nu Hij bij de Vader is. En dat heeft alles te maken met het Pinksterfeest, dat we volgende week vieren. Ook benieuwd?! Wees dan hartelijk welkom.
06-05-2024 - Hemelvaartsdag vieren in De Wegwijzer
29-04-2024 - De Wegwijzer over het geloof belijden
22-04-2024 - De Wegwijzer over David en Goliath
16-04-2024 - Belijdenis van het geloof in De Wegwijzer
09-04-2024 - De Wegwijzer over de vrede van God
01-04-2024 - De Wegwijzer over niet zien en toch geloven
25-03-2024 - De Wegwijzer over de opstanding van Christus


Nieuwsarchief