Bijbelboek Orgel

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Nieuws

De Wegwijzer over vrede van God

Zondag 18 april leidt prof. dr. H.J. Selderhuis uit Hasselt beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
 's Morgens om 10 uur: De zonen van Aäron worden zwaar gestraft omdat ze verkeerd omgaan met Gods heiligheid. De doodstraf zelfs. Een heftig gebeuren! Maar waarom doet God dat en wat betekent dat voor ons?
 's Middags om 17 uur: Gods vrede gaat ons boven de pet. En dat is maar goed ook want er is veel in ons hoofd en hart dat ons zorgen geeft, zeker in deze tijd. Het gaat in de preek trouwens niet om de vrede met God maar om de vrede van God. De HERE wil rust en vertrouwen geven, maar hoe kom je daar aan?

Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel
Nieuwsarchief