Orgel Bijbelboek

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Kolossenzen 3:14

Bijbelkring Wilnis

Bijeenkomsten

Wij houden onze bijbelstudie één keer per maand op zondagavond bij de fam. J.W.G. Koning in Wilnis. Meestal beginnen we om 20:00 uur, maar dit is wel eens later i.v.m. de aanvangstijd van de avonddienst. Onze groep is nu vrij klein, dat is beslist niet altijd een nadeel. In een kleine groep kom je eerder tot een open gesprek; toch zouden we graag nieuwe mensen van harte welkom heten. Als regel is Peter Koning onze gespreksleider, maar hij laat het ook graag aan een ander over als daar gelegenheid toe is.

Onderwerpen voorgaande seizoenen

Om U een indruk te geven van de onderwerpen die in het seizoen sept. 2012 t/m juni 2013 aan de orde kwamen:

1. Wat geloof je?
2. De zekerheid van het geloof
3. Christus heeft genoeg gedaan
4. Ik ben rechtvaardig voor God
5. Zeker zijn van je verkiezing
6. De troost van de verkiezing

In seizoen 2013-2014 en 2014-2015 hebben we een bijbelstudie van het bijbelboek Daniël gevolgd. In september 2015 hebben we een bijbelstudie over de 2e brief van de Thessalonicenzen behandeld, geschreven door Ds. W.W. Nijdam. Deze Bijbelstudies waren gepubliceerd in ons Landelijk blad   de Wekker vanaf no 15.

Onderwerpen huidige seizoen

Momenteel bespreken we met elkaar Bijbelstudies uit ons landelijk kerkblad: de Wekker. Verschillende predikanten behandelen actuele Bijbelgedeelten, o.a. Volharding van Ds. Peet. Onderwijzend en ook praktisch: Hoe houd ik het vol? Wie zegt dat ik over 10 jaar nog geloof? Dit seizoen zijn we bezig met een serie van Ds. W.W. Nijdam: Gods bestuur over alle dingen.
We zouden het fijn vinden als de groep nog wat groter wordt. Komt u/jij gewoon eens een keertje langs en proef de sfeer. Op de Agenda van de site staan de data vermeldt. Van harte welkom.

Uitnodiging

Heeft u vragen, of wilt u ook eens een avond bijwonen, vul dan dit contactformulier in.