Orgel Bijbelboek

Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen.

1 Timoteus 6:7

Bijbelkring Wilnis

Bijeenkomsten

Wij houden onze bijbelstudie één keer per maand op zondagavond bij de fam. J.W.G. Koning in Wilnis. Meestal beginnen we om 20:00 uur, maar dit is wel eens later i.v.m. de aanvangstijd van de avonddienst. De groep is stabiel. Meestal rond de 10 personen. Nieuwe gasten zijn hartelijk welkom om bij ons aan te sluiten. Als regel is Peter Koning onze gespreksleider, maar hij laat het ook graag aan een ander over als daar gelegenheid toe is.

Plannen seizoen 2019/2020

We willen het nieuwe seizoen verder werken met de Bijbelstudies uit het landelijk kerkblad: de Wekker. Ons eerste onderwerp komt uit nr. 18 van “de Wekker” en zal gaan over 1 koningen 20, wat we in 3 avonden hopen te bespreken. Inleider is: Ds. A.D. Fokkema.

We zouden het fijn vinden als de groep nog wat groter wordt. Komt u/jij gewoon eens een keertje langs en proef de sfeer. Op de Agenda van de site staan de data vermeldt. Van harte welkom.

Uitnodiging

Heeft u vragen, of wilt u ook eens een avond bijwonen, vul dan dit contactformulier in.