Bijbelboek Orgel

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media

Lees hier het artikel voor de diensten van 27 okt.

Lees hier het artikel voor de diensten van 20 okt. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Vrije inloop in verenigingsgebouw ’t Kruispunt

Je bent elke vrijdag tussen 10 en 12 uur van harte welkom in 't Kruispunt, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Gewoon, omdat het leuk is om mensen te ontmoeten, er even uit te zijn, en om een praatje te maken. De koffie en thee zijn gratis verkrijgbaar. Bekijk de uitnodiging.

Samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 (18:30) uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. In de maanden juni, juli en augustus is de tweede dienst om 18:30 uur. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de Agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom! >>>bekijk Agenda

Emmaüs cursus: Een oriëntatie in het Christelijk geloof.

U weet vast wel van het bestaan van het christelijk geloof. Maar weet u ook wát christenen geloven? Zou u daarover wel eens meer willen weten? Wilt u kennis maken met het Christelijk geloof? Wilt u weten wat er in de Bijbel staat, het belangrijkste boek voor christenen? De cursus die u wordt aangeboden, biedt u de kans tot een nadere kennismaking met wat christenen geloven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media (2)

Lees hier het artikel voor de diensten van 13 okt. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Lees hier het artikel voor de diensten van 6 okt. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

Agenda

Bijbelkring Neig Uw Oor Nu: Bijbelstudieavond
23 oktober 2019 (20:00 - 21:30)

Redactie Onderweg: Uiterste inleverdatum kopij Onderweg van November
24 oktober 2019 (00:00)

koffiedrinken met buurtbewoners
25 oktober 2019 (10:00 - 12:00)

Zondagsschool: 'Laat de kinderen tot Mij komen'
27 oktober 2019 (17:00)

Morgendienst
27 oktober 2019 (10:00)

Ga naar de agenda