Orgel Bijbelboek

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media (2)

Lees hier het artikel voor de diensten van 15 mei. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.
Lees hier het artikel voor de diensten van 8 mei. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.
Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

De Wegwijzer in de media

Lees hier het artikel voor de diensten van 29 mei.
Lees hier het artikel voor de diensten van 22 mei. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 (18:30) uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. In de maanden juni, juli en augustus is de tweede dienst om 18:30 uur. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de Agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom! >>>bekijk Agenda

Agenda

Hemelvaartsdag
26 mei 2022 (00:00)

Morgendienst
26 mei 2022 (09:30)

Redactie Onderweg: Uiterste inleverdatum kopij Onderweg van Juni
26 mei 2022 (00:00)

Zondagsschool: 'Laat de kinderen tot Mij komen'
29 mei 2022 (17:00)

Middagdienst
29 mei 2022 (17:00)

Ga naar de agenda