Orgel Bijbelboek

Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils

Jesaja 12:3

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

Ondersteuning Woorddienst

Samenvatting van de preek van OD-05-07-2020. Hierbij ondersteunend materiaal van het CGJO bij de morgenpreek van 28-06 van ds. Vos. Outline bidden en Kaartjes_om_te_bidden Over de lijdende kerk een interview met Anne van der Bijl. Anne maakt zich zorgen over een kerk die wel weet van lofprijzing maar niet in staat is om te begrijpen dat het lijden een vast onderdeel van het leven van Christenen is.  interview Anne van der Bijl

Ondersteuning leerdienst

AD-12-07-2020 HC42 tekstblad. Hierbij ondersteunend materiaal van het CGJO bij de avondpreek 28-06-2020 van ds. Vos.  Seksualiteit - HR+16 leidingdeel  en Seksuale opvoeding CGJO  en Praten over seksualiteit

samenkomsten alleen op uitnodiging

De kerkdiensten zijn nu vanwege de voorschriften van de overheid (vanwege corona) voor maximaal 30 personen toegankelijk, en daarom alleen op uitnodiging te bezoeken.

De Wegwijzer in de media

Lees hier het artikel voor de diensten van 20 sep.

Lees hier het artikel voor de diensten van 13 sep. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

De Wegwijzer in de media (2)

Lees hier het artikel voor de diensten van 6 sep. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Lees hier het artikel voor de diensten van 31 aug. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

Agenda

Middagdienst
20 september 2020 (17:00)

Morgendienst
20 september 2020 (10:00)

Gebedskring: Gebedskring
21 september 2020 (19:30 - 20:30)

Vrouwenkring: vergadering
22 september 2020 (20:00 - 22:00)

Redactie Onderweg: Uiterste inleverdatum kopij Onderweg van Oktober
24 september 2020 (00:00)

Ga naar de agenda