Bijbelboek Orgel

In de vreze des HEREN ligt sterke gerustheid, zelfs voor zijn zonen is er een schuilplaats

Spreuken 14:26

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

Ondersteuning Woorddienst

Samenvatting van de preek van OD-05-07-2020. Hierbij ondersteunend materiaal van het CGJO bij de morgenpreek van 28-06 van ds. Vos. Outline bidden en Kaartjes_om_te_bidden Over de lijdende kerk een interview met Anne van der Bijl. Anne maakt zich zorgen over een kerk die wel weet van lofprijzing maar niet in staat is om te begrijpen dat het lijden een vast onderdeel van het leven van Christenen is.  interview Anne van der Bijl

Ondersteuning leerdienst

AD-12-07-2020 HC42 tekstblad. Hierbij ondersteunend materiaal van het CGJO bij de avondpreek 28-06-2020 van ds. Vos.  Seksualiteit - HR+16 leidingdeel  en Seksuale opvoeding CGJO  en Praten over seksualiteit

samenkomsten alleen op uitnodiging

De kerkdiensten zijn nu vanwege de voorschriften van de overheid (vanwege corona) voor maximaal 30 personen toegankelijk, en daarom alleen op uitnodiging te bezoeken.

De Wegwijzer in de media

Lees hier het artikel voor de diensten van 29 nov.
Lees hier het artikel voor de diensten van 22 nov. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

De Wegwijzer in de media (2)

Lees hier het artikel voor de diensten van 15 nov. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.
Lees hier het artikel voor de diensten van 8 nov. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.
Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

Agenda

Redactie Onderweg: Uiterste inleverdatum kopij Onderweg van December/Januari
26 november 2020 (00:00)

Commissie van beheer: klusdagen
28 november 2020 (09:00 - 15:00)

Jeugdclub 'Klimop': Sinterklaasviering
28 november 2020 (19:00 - 20:30)

Middagdienst
29 november 2020 (17:00)

1e Advent
29 november 2020 (00:00)

Ga naar de agenda