Bijbelboek Orgel

Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

Hosea 6:3

Cursus

Emmaüs cursus: Een oriëntatie in het Christelijk geloof.

U weet vast wel van het bestaan van het christelijk geloof. Maar weet u ook wát christenen geloven? Zou u daarover wel eens meer willen weten? Wilt u kennis maken met het Christelijk geloof? Wilt u weten wat er in de Bijbel staat, het belangrijkste boek voor christenen? De cursus die u wordt aangeboden, biedt u de kans tot een nadere kennismaking met wat christenen geloven.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is zowel bedoeld voor iedereen die voor het eerst zijn of haar licht wil opsteken over het Christelijk geloof, als voor mensen die al eerder met het geloof kennis hebben gemaakt. Jong en oud is van harte welkom.

Wat voor werkvormen worden gebruikt?

Tijdens de cursusavonden worden verschillende werkvormen gebruikt. Daardoor heeft de avond een afwisselend karakter. Er is ruimte voor vragen en gesprek. Bij de behandeling van de verschillende onderwerpen wordt steeds opnieuw gekeken naar wat de Bijbel daarover zegt.

Cursus overzicht:

We nodigen u uit voor 7 avonden waarin onder andere de volgende onderwerpen aan de orde komen:

1. God bestaat en Hij is belangrijk
2. We hebben God nodig
3. Jezus: Zijn leven
4. Jezus: Zijn dood
5. Jezus: Zijn opstanding
6. De Heilige Geest

Waar en wanneer wordt de cursus gehouden?

De cursus wordt gegeven in “’t Kruispunt” naast de Christelijke Gereformeerde Kerk in Mijdrecht. U vindt dit kerkgebouw aan de Koningin Julianalaan nummer 22. Omdat vorig jaar de cursus goed bezocht werd, is besloten om deze opnieuw te organiseren. De bijeenkomsten vinden na aanvang van de cursus één keer in de twee weken plaats. De exacte startdatum is op dit moment nog niet vastgesteld, maar zal later bekend gemaakt worden. Op dit moment zijn er te weinig aanmeldingen om te starten.

Aanmelden:

Als u zich wilt aanmelden: Stuur een e-mail. Wilt u liever niet alleen komen, vraag dan iemand uit uw kennissenkring om met u mee te gaan. Kent u nog anderen die mogelijk enthousiast zijn voor deze cursus, wijs die dan ook op dit artikel. De cursus wordt kosteloos aangeboden.