Orgel Bijbelboek

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Jakobus 4:8

Toekomst

Ook al worden mensen gered en is er een begin gemaakt met hun herstel, dan is hun leven nog niet meteen zoals het bedoeld is. En we zien allemaal dat de wereld er ook nog niet echt beter op wordt. Christenen geloven dat God ooit de wereld weer zal herstellen zoals het was. Dan zal iedereen die God gevraagd heeft om redding weer in de perfecte harmonie leven met Hem, met zichzelf, met elkaar en met de natuur.

Maar dat leven begint nu. Wie christen wordt, mag er iets van merken dat hij of zij dichterbij God komt, beter kan omgaan met zichzelf en anderen en meer liefde krijgt voor de natuur. Dat gaat niet vanzelf, maar dat groeit wanneer we het contact met God zoeken door met Hem te spreken, in de bijbel (het christelijke levensboek) te lezen en samen met andere christenen een weg door het leven te zoeken.

En mensen die niet wilden terugkomen bij God? Mensen die hebben gezegd 'ik dop mijn eigen boontjes wel'? Christenen geloven dat God mensen serieus neemt. Zo serieus dat Hij ook hun keus tegen Hem serieus neemt. Als mensen niet met Hem willen leven, hoeft dat niet. Voor hen is er dan een andere toekomst: afgesneden van God. Daarvoor zijn mensen niet bedoeld en dat zal niet prettig zijn.

En mensen die niet wisten hoe ze konden terugkomen bij God? Mensen die nooit van God hoorden? Daarover willen christenen zich niet uitlaten. Niet om een pijnlijke vraag te vermijden, maar gewoon omdat ze het niet weten. God is groter dan wij en wij geloven dat Hij ook liefdevoller en geduldiger is dan wij.