Orgel Bijbelboek

Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Lucas 6:45b

Over God

Christenen geloven dat er één God is. Meestal wordt over Hem gesproken als een 'Hij', dus in mannelijke vorm. Soms ook als een 'Moeder', dus in vrouwelijke vorm. Maar dat zijn uiteindelijk alleen maar manieren om proberen te zeggen wie God voor ons wil zijn. Hij is meer dan man of vrouw. God is God en daarmee uniek.
Deze God is persoonlijk. Hij is geen anonieme krachtbron of 'energie', maar werkelijk iemand. Dit is voor christenen heel belangrijk! God is niet een 'kracht in onszelf' of 'moeder Aarde', maar een Persoon. Dat betekent dat wij een relatie met Hem kunnen hebben. Met een natuurkracht is dat niet mogelijk.
Christenen geloven dat wij God kunnen kennen. Dat kan, omdat Hij heeft laten zien wie Hij is. Hij deed dat in de persoon van Jezus Christus. Die heeft op aarde geleefd van ca. 0-30 na Christus. Jezus zei: "Wie mij heeft gezien, heeft God gezien".