Orgel Bijbelboek

Gij kent immers de genade van onze Here Jezus [Christus], dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden

2 Korintiers 8:9

Bijbelkring Hofland | Twistvlied

Bijeenkomsten

We komen één keer per maand bij elkaar bij één van de leden thuis. Afwisselend op zondag- of dinsdagavond (zie de agenda). De avonden beginnen om 20.00 uur. Met elkaar besluiten wij welke onderwerpen wij behandelen. In seizoen 2013/2014 hebben we samen de brief van Jacobus gelezen en in seizoen 2014/2015 zijn we begonnen met lezen van het boek Handelingen. In het seizoen 2015/2016 en ook 2016/2017 vervolgen we het lezen in het boek Handelingen. In het seizoen 2017/2018 lezen we in Genesis. We behandelen per avond een hoofdstuk, bespreken met elkaar het gelezene en zoeken samen naar de les voor ons persoonlijk geloofsleven. Luisterend naar elkaar steken we iedere keer er weer iets van op.

Doel

De naam zegt al waarvoor wij bij elkaar komen. Samen ons verdiepen in de Bijbel met als doel meer kennis te krijgen van wat er in Gods Woord staat en wat Zijn Woord ons in deze tijd te zeggen heeft. Naast het samen praten over het onderwerp is er ook tijd voor de onderlinge contacten. Zo willen wij samen ook in dit verband gemeente van de Here Jezus zijn.

Uitnodiging

Heeft u vragen, of wilt u ook eens een avond bijwonen, vul dan dit contactformulier in.