Bijbelboek Orgel

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Galaten 5:22

Ons probleem

We zijn onze onbevangen omgang met God kwijtgeraakt. Afgesneden van God, zijn we een onmisbare dimensie van ons bestaan kwijt. Christenen geloven dat God het mensen ernstig kwalijk neemt dat zij de relatie met Hem hebben verbroken. Zij hebben Hem gekwetst. Zij komen Hem niet langer tegen als vriend, maar als tegenstander. Dat is onze situatie.

Wij mensen hebben het verlangen om boven onszelf uit te stijgen, maar als we heel eerlijk zijn tegen- over onszelf, erkennen we dat we vaak onrustig zijn. We zoeken vervulling in allerlei zaken. Er zijn bijvoorbeeld mensen die helemaal leven voor hun gezondheid. Anderen gaan voor hun carrière. Nog weer anderen offeren alles op voor hun kinderen. Weer anderen verklaren hun ras, de staat of hun voetbalclub heilig. Het probleem is dat dit allemaal zaken zijn die tijdelijk zijn. Zij kunnen ons verlies niet vervangen. Vandaar dat het allemaal wel een tijdje helpt, maar niet voorgoed. We worden weer onrustig en gaan weer op zoek. Gevoelens van leegte, schuld, schaamte en wanhoop blijven over en worden sterker, naarmate onze vitaliteit afneemt of wanneer er iets gebeurt in ons leven dat alle zekerheden en garanties overhoop gooit.

Christenen geloven dat we alleen rust en vervulling vinden wanneer we weer in harmonie komen met God. We zijn ook onze onbevangen omgang met onszelf kwijtgeraakt. Veel mensen zijn ontevreden, kunnen zichzelf niet accepteren, hebben schuldgevoelens. Zij vinden hun leven weinig zinvol of zijn gewoon bang. Christenen geloven dat deze problemen ook te maken hebben met ons verlies van God.

Christenen geloven dat God onze enige basis is van betekenis, veiligheid en eigenwaarde. Wanneer wij Hem verwerpen, moeten wij die basis zoeken in allerlei andere dingen. En opnieuw: dat helpt soms wel even, maar op den duur lost het niets op. Veel mensen verlangen naar 'contact' met iets wat hen echt motiveert. Wij willen puurheid en echtheid en tegelijk ervaren wij vaak onvermogen om daarmee werkelijk in contact te komen. Wij zoeken naar contact met onze oorsprong. Maar door onze afwijzing van God, zijn wij daarvan juist afgesneden. Ook met elkaar kunnen wij het vaak niet meer zo goed vinden. Menselijke relaties hebben het moeilijk. Omdat wij het contact met God zijn kwijtgeraakt, raken wij op onszelf gericht. Daaruit komen allerlei sociale problemen voort: armoede, honger, ruzie, uitbuiting, scheiding, verwaarlozing enzovoort. 'Linkse' politici zullen dat wijten aan onrechtvaardige structuren in de samenleving. 'Rechtse' denkers wijzen veel meer op een gebrek aan persoonlijke discipline. Christenen zeggen dat zij allebei gelijk hebben! Achter onrechtvaardige structuren en achter persoonlijke slapheid zit ons diepere probleem: wij zijn God kwijt en daarmee het centrum van ons leven.

Tenslotte is door ons verlies van God onze relatie met de natuur verstoord. Zeker in onze westerse wereld merken we dat we de natuur niet langer als een vriend zien, maar als een vijand die je moet onderwerpen en uitpersen. Maar ook in andere delen van de wereld voeren mensen een verbitterd gevecht om het bestaan. Overal zijn milieuproblemen, hongersnoden en natuurrampen. Vaak zien we nog wel hoe het anders zou moeten, maar het lukt ons ondanks de VN, stuurgroepen, commissies, wetgeving enzovoort niet om het te doen.