Bijbelboek Orgel

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

Johannes 14:23

Inloggen

Helaas is het per juni 2018 niet meer mogelijk om in te loggen. Er wordt gekeken naar een andere oplossing.