Bijbelboek Orgel

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Zendingscommissie

Ons doel: Wereldwijd mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Ons project: Isaan(Thailand)
Isaan ligt in het armste deel van Thailand. Vanuit ons landelijk kerkverband werken vanaf november 2014 Wilke en Marlies den Hertog. Zij doen daar nog taalstudie en oriënteren zich verder op hun werk onder de Christenen en bieden ondersteuning bij het plaatselijk kerkenwerk. Zie voor verdere informatie de site van het landelijk Dienstenbureau in Veenendaal. Als je links in de navigatie op Zending klikt, kan je daaronder op Zendingsgebieden klikken, die getoond worden. Klik je op Thailand, dan wordt rechts ook het project Gemeenteopbouwwerk getoond, in Isaan.

Onze taken:
-Promoten en financieël ondersteunen van het Zendingswerk.
-Acties voeren: rondgaan zendingsbusje onder gemeenteleden
-Organiseren: Dinér, Barbecue, spelletjesavond met meeropbrengst voor het zendingsproject.

Heeft u hierover vragen, maak dan gebruik van dit contactformulier.