Bijbelboek Orgel

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Hebreeen 2:16

Nieuws

Eerste Advent in De Wegwijzer

Op zondag 3 december leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De kerk viert op 3 december 1e Advent. Advent is de tijd waarin we uitzien naar de wederkomst van Jezus. In deze tijd van oorlog en geweld en allerlei crises is het goed uit te zien naar Jezus. Wij doen dat door stil te staan bij Jezus’ belofte: God maakt alles nieuw! Gezegende Adventstijd toegewenst.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel


De Wegwijzer over vader Jacob

Zondag 26 november leidt ds. J.L. de Jong uit Soest de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In Hosea 12 lezen we hoe aan Israël en Juda de spiegel wordt voorgehouden. Daarbij maakt de profeet gebruik van gebeurtenissen uit het leven van (voor)vader Jakob. Het terugdenken aan zijn leven speelt een grote rol in dit hoofdstuk. Bedrog en inhaligheid zijn zondige zwaktes in het leven van vader Jakob. Vasthoudendheid is zijn gelovige kracht. Israël moet terug naar wat de kracht van vader Jakob was in zijn leven met God.
De middagdienst begint 17 uur. Dominee B. Loonstra uit Utrecht zal dan de dienst leiden. De Schriftgedeelten zijn Genesis 22:1-6, Leviticus 20:1-7 en Romeinen 3:22-26. Het thema is: Afschuw - schuw - Uw. Ten tijde van het Oude Testament brachten volken aan afgoden kinderoffers. God de Heer keert zich daar fel tegen. Is het offeren van kinderen echt verleden tijd? En hoe is het bij God zelf, die de dood van ...


Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer

Op zondag 19 november leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.
Het vieren van het Avondmaal brengt ons heel dichtbij de Here Jezus. Toen Hij het Avondmaal instelde, vlak voordat Hij gevangen werd genomen, zei Hij o.a. dat dit voor Hem de eerste, maar ook de laatste keer hier op aarde zou zijn. Pas bij zijn terugkomst, in het nieuw Jeruzalem, zou Hij het samen met al de zijnen opnieuw vieren. Vandaag denken we vooral dáárover na: avondmaal vieren op weg naar het grote Avondmaal. Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


08-11-2023 - De Wegwijzer over genadetijd
30-10-2023 - De Wegwijzer over dankbaarheid voor wat God schenkt
23-10-2023 - De Wegwijzer over bekering, verlossing en vrede
16-10-2023 - De Wegwijzer over Oog voor elkaar
09-10-2023 - De Wegwijzer over vrede voor Jeruzalem
03-10-2023 - De Wegwijzer over ontzaglijk, hartelijk en weldadig leven
25-09-2023 - De Wegwijzer over Gods dienst aan ons


Nieuwsarchief