Bijbelboek Orgel

14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Johannes 10:14-15

Nieuws

De Wegwijzer over vruchten van de Geest

Zondag 7 juni leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn de diensten om 10 uur en 18:30 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de diensten online kunt volgen.

's Morgens gaat het over Galaten 5:22. Op Pinksteren viert de kerk dat de Heilige Geest is uitgestort in deze wereld. Daarmee is niet gezegd dat de Heilige Geest voordien niet werkte. Het nieuwe en verblijdende is dat de Heilige Geest nu mensen vanuit Christus vernieuwt en met Hem verbindt. We lezen van allerlei verschijnselen waar dat mee gepaard kan gaan, zoals spreken in vreemde talen en gaven van genezing. Maar het belangrijkste is dat ze het niet langer hoeven te hebben van wat ze er zelf van maken, maar dat de Geest vrucht doet groeien in hun leven, met liefde voorop.

's Avonds is de tekst Psalm 27:1, wat begint met een blijde uitroep: ‘De HERE is mijn licht e...


Streamingdiensten in De Wegwijzer Mijdrecht

Er zijn lange tijd geen diensten meer geweest in De Wegwijzer. Maandag 1 juni, tweede Pinksterdag, gedenken we Pinksteren om 10 uur met enkele gemeenteleden of gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van luisterkerk.nl waarmee u de dienst van 10 uur en 18.30 uur online kunt volgen. De voorganger is ds. G. Vos. Pinksteren is de bekroning op kruis en opstanding van Jezus Christus. Jezus doet zijn Geest wonen in de gelovige discipelen. De mensen die Jezus aan het kruis brachten meenden God daarmee te behagen. De verschijnselen van wind en vuur (Gods aanwezigheid) zijn met de leerlingen van de Here Jezus. En dus niet met de mensen die Jezus aan het kruis brachten. Er staat voor de omstanders maar een ding te doen. Aansluiten bij de leerlingen van Christus en je laten inschakelen. Wie zich laat aanspreken zal ook wel wegen vinden waarlangs zijn of haar voet kan gaan! Zeker is, dat het gebedsleven daarin een beslisse...


De Wegwijzer over houvast in leven en sterven

Zondag 15 maart leidt ds. B. Reinders uit Capelle aan den IJssel beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. 's Morgens horen we hoe Jezus een belangrijke keuze maakt: Hij reist vastberaden naar Jeruzalem. Daar was Hij natuurlijk al eerder, maar nu komt het erop aan. Hij gaat Zijn leven geven voor ons. De route die Hij richting Jeruzalem kiest, is daarbij opmerkelijk. Wat betekent dat voor ons? In elk geval, dat er bij Hem voor iedereen ruimte is. 

In de middagdienst gaat het om de vraag: Wat blijft er aan houvast over, als alles onder je voeten wegvalt? Misschien wel meer vragen dan je wilt toegeven.  Ook naar God. In de Bijbel worden die vragen eerlijk benoemd, bijvoorbeeld in de psalmen. Maar we horen daarin ook wie God juist dán voor je wil zijn: houvast in leven én sterven. 

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van de Christelijke Gereformeerde Kerk op het adres Koningin Julianalaa...


02-03-2020 - De Wegwijzer over het Heilig Avondmaal
24-02-2020 - De Wegwijzer over de volmacht van Jezus
17-02-2020 - De Wegwijzer over de maatstaf van het geloof
10-02-2020 - Vergeving en genezing van een verlamde man
03-02-2020 - De Wegwijzer over het gebed
27-01-2020 - Hulpverleningszondag in De Wegwijzer
20-01-2020 - De Wegwijzer over vissers van mensen


Nieuwsarchief