Bijbelboek Orgel

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5

Nieuws

De Wegwijzer over het beloofde land

Op zondag 20 september leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk, waarin een kind gedoopt wordt. 

Terug naar het beloofde land. De zorgen voor ouders en kinderen zijn het gesprek van de dag in de tijd van Jesaja. Een tijd van buitenlandse en binnenlandse dreiging. En Jesaja heeft maar een antwoord. Blijf op de Here vertrouwen. Hij houdt zich aan zijn beloften. Maar de mensen durven niet. Juist daardoor overkomt hen dat waarvoor ze bang zijn. Dan zal de Here de zorg voor de kinderen op zich nemen. Hij zal ze in zijn armen terugbrengen naar het beloofde land. En de ouders volgen. God zorgt beter voor hun kinderen dan zijzelf.

Om 17 uur leidt ds. Vos een leerdienst over Heidelbergse Catechismus 39. Het evangelie ...


De Wegwijzer over gelijkwaardig samenleven

Zondag 13 september leidt drs. D.J.T. Hoogenboom uit Utrecht de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Hoe gaan we als samenleving om met verschillende bevolkingsgroepen? Zijn wit en zwart in ons land wel echt gelijkwaardig? En hoe gaan we ermee om als de cultuur van de ene groep de ander pijn doet? Dat is een vraag die velen op het moment bezig houdt. Het is ook de vraag die in Handelingen 15 speelt. Het Joodse volk heeft een geschiedenis met God de HEERE. Maar door de preken van Paulus zijn er ook niet-joden die God aanbidden als hun Heere en Koning. Kunnen die twee groepen samen leven? En hoe moeten ze zich dan gedragen? Zondag lezen we de brief die het sluitstuk is van een uitgebreide conferentie in Jeruzalem over dit thema.

Zondag 6 september leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur met enkele gemeenteleden en gasten in de Christelijke Gereformeerde Kerk. 

Jezelf verstoppen, als het leven van de inwoners van Nineveh afhankelijk is van jouw trouw. Dat doe je toch niet! Toen Jona zich verstopte aan boord leerde hij trouwe zeelui kennen, die het leven door zijn schuld zouden verliezen. Toen deed Jona alles om hen het leven te redden. Toen was hij wel gemotiveerd om naar mensen te gaan om hen terug te roepen naar God voor hun redding en welzijn. Zou God ons ook kunnen inschakelen om mensen te redden?

Zaterdag 05-09 ontmoeten we elkaar om 14 uur op het kerkplein. Om elkaar op een veilige en gezellige manier te ontmoeten. Voor de kinderen is er een speurtocht om 14:30 uur...


24-08-2020 - De Wegwijzer over de genezing van de verlamde
20-07-2020 - De Wegwijzer over Maria en Martha
14-07-2020 - De Wegwijzer over Fake News
06-07-2020 - De Wegwijzer over gelijke behandeling
30-06-2020 - Opeens alles anders in De Wegwijzer
22-06-2020 - De Wegwijzer over zuiverheid
15-06-2020 - De Wegwijzer over huwelijk als bedoeling en als zegen


Nieuwsarchief