Bijbelboek Orgel

Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

Lucas 6:45b

Nieuws

De Wegwijzer over de komst van de Heiland

Op zondag 27 november leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens: op deze zondag begint de voorbereiding naar het Kerstfeest. Vier weken lang denken we na over stukjes in de Bijbel die te maken hebbben met de komst van de Heiland op deze aarde. We beginnen in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, en zoeken een bijzonder plekje, namelijk de dorsvloer van een zekere Arauna in een geschiedenis van koning David. Maar… wat heeft dát nu met de komst van Jezus te maken? Kom en luister mee!
's Middags: in de morgendienst is nagedacht over een tekst die ons brengt bij de geboorte van de Heere Jezus, als kindje op aarde. Zo werd Hij ‘eeuwenlang verwacht’ en wij kijken daarop terug. Maar ook nu heeft de kerk van de Heiland iets te verwachten. Zijn terugkomst op de wolken van de hemel namelijk. Daar gaat het 's middags over, en wel vanuit het laatste Bijbelboek:...


Viering van het Heilig Avondmaal in De Wegwijzer

Op zondag 20 november leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal staan.
Zacheüs, een man met dubieuze rijkdom, probeert Jezus te zien. Hij zoekt Hem, hij wil meer van Hem weten. Maar hij moet in de boom klimmen omdat hij anders Jezus niet kan zien voorbijkomen. Het Evangelie zegt dat Jezus Zacheüs ziet, tussen de bladeren. Dat is maar heel gelukkig, anders was het nooit wat geworden tussen Jezus en hem. Nu wel, Jezus haalt hem uit de boom en gaat mee naar zijn huis. De mensen spreken er schande van, toen was er ook al een cancel culture! Maar Jezus laat mensen niet vastlopen in hun verleden, Hij haalt ze eruit en opent een nieuwe toekomst voor hen. Wat vinden wij van zoiets, hoe zouden we op de sociale media reageren?


De markt van vrije genade in De Wegwijzer

Op zondag 13 november leidt student J. Verschoof uit Lisse beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Alles in het leven heeft een prijs, behalve op de 'markt van vrije genade'. De Heere Jezus heeft de prijs helemaal betaald, daar hoeft niets meer van ons bij. Daarom biedt de HEERE Zijn heil gratis aan, zoals in de Bijbel in Jesaja 55 vers 1 zo mooi staat: 'O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!' Wat Gods vrije genade met mensen kan doen laat een Bijbelse geschiedenis in Lukas 13 zien. De Heere Jezus helpt een kromgebogen vrouw door een wonder. Want wat gebeurt er? De vrouw komt omhoog, ze richt zich op. En weet je wat ze ziet? Eerst ziet ze alleen de voeten van de Heere Jezus, maar dan kijkt ze steeds meer omhoog, ziet Zijn kleding, Zijn uitgestrekte armen, totdat ze Zijn gezicht ziet en in Zijn ogen kijkt. Ze mag recht voo...


04-11-2022 - De Wegwijzer over schuilen bij God
25-10-2022 - De Wegwijzer over de omgekeerde wereld
17-10-2022 - De Wegwijzer over beloften in de doop
10-10-2022 - De Wegwijzer over kostbaar in Gods ogen
03-10-2022 - De Wegwijzer over veilig zijn
26-09-2022 - Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer
20-09-2022 - De Wegwijzer over goed doen


Nieuwsarchief