Orgel Bijbelboek

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Beloofde en gegarandeerde toekomst

Zondag 3 juli leidt ds. A.J. van der Toorn uit Leiden de dienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De Schriftlezing is uit 1 Samuël 1:1-2:10 en het thema: Je toekomst in Gods handen. Wat doet God als je huilt om je toekomst? Als je Hem zoekt met het stille gebed diep uit je ziel, dat Hij zich ook jouw lot zal aantrekken en jou redt en de toekomst goed voor je maakt? God bewees voor Hannah en later nog veelomvattender in de komst, het kruis en de opstanding van zijn Zoon Jezus Christus, dat Hij oog en oor heeft voor onze ellende. Wie Hem smeekt om zijn bevrijding, mag delen in de toekomst die God belooft en heeft gegarandeerd.
Om 18:30 uur leidt ds. D. Quant uit Houten de avonddienst. Een tempel… dat is in onze gedachten meestal een groot en voornaam gebouw. Als we in Nederland aan iets vergelijkbaars denken, komen we bijvoorbeeld uit bij de Sint Janskathedraal in Haarlem. In de Bijbel in Oude Testament is ook sprake van de...


De Wegwijzer over het offer van de Heiland

Zondag 26 juni leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.
's Ochtends: we vieren deze zondag in onze gemeente het Avondmaal. Vieren… dat betekent feest hebben met elkaar. Vanmorgen gaat het over de diepe reden van dat feestvieren: het offer van de Heiland Jezus Christus, die voor onze zonden in de dood wilde gaan. Daarvoor gaan we in de geschiedenis van de Bijbel helemaal terug naar het gebeuren van de uittocht uit Egypte van Gods volk, het volk Israël.
's Avonds: We vieren dus feest. Maar hoe vieren wij feest? Wat voor de één een feest is, is voor de ander soms een bezoeking. In de kerk vieren we feest rond Jezus' redding, en we richten dat feest dus zó in dat Hij ervan kan ‘meegenieten’. Hoe? Dat gaan we zien. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwi...


De Wegwijzer over verdriet vervangen door een lied

Zondag 19 juni leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de ochtenddienst gaat het over wijsheid. Zowel in de geschiedenis als nu staan wijsheid, kennis en weten hoog aangeschreven. Paulus laat zien dat het Evangelie van de gekruisigde Christus bij heel veel mensen geen hoge ogen gooit qua wijsheid en kennis. En toch is het wijsheid van de allerhoogste orde, want het leidt ons in in de diepten van God, in Gods innerlijk, dankzij de Geest.
In de avonddienst gaat het over verdriet dat mensen kunnen hebben. Dat komt in de Bijbel ook voor. Maar het verdriet wordt vervangen door een lied, meer nog, liederen omdat God door alles heen toewerkt naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de...


06-06-2022 - De Wegwijzer over de vervolgde kerk
02-06-2022 - De Wegwijzer over het werk van de Geest
23-05-2022 - De Wegwijzer over het persoonlijke afscheid van Petrus
16-05-2022 - De Wegwijzer over wijsheid en verstand
11-05-2022 - De Wegwijzer over de band met God bewaren
02-05-2022 - De Wegwijzer over groter van God denken
26-04-2022 - De Wegwijzer over het lege graf


Nieuwsarchief