Bijbelboek Orgel

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Nieuws

De Wegwijzer over puinhoop in Davids leven

Zondag 24 oktober leidt ds. D.J.T. Hoogenboom uit Utrecht de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De lezing is uit 2Samuel 14, de preek gaat vooral over vers 14. Er is een familiedrama gebeurd: de zoon van koning David heeft zijn stiefbroer vermoord omdat die zijn zusje had misbruikt. David heeft hem verbannen en daarmee is ook de troonsopvolging spannend geworden. Een wijze vrouw komt bij David op bezoek en legt hem haar verhaal voor. Zo wijst ze David de weg in de puinhoop van zijn eigen leven. Wat de situatie doet kantelen is haar opmerking dat God er op uit is om mensen die van Hem vervreemd zijn weer bij Hem terug te brengen. Als de Heilige zo met ons omgaat, zouden wij dan geen wegen zoeken om in een gebroken wereld toch met elkaar verder te gaan?
Om 17 uur leidt ds. J.H. Bonhof uit Utrecht de middagdienst. Zondag is het Hervormingsdag. Op deze dag staan protestantse kerken er bij stil dat Maarten Luther 95 stellingen op de de...


De Wegwijzer over het vertrouwen op God

Zondag 24 oktober leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
’s Morgens lezen we Jozua 12. Zo’n hoofdstuk dat veel bijbellezers geneigd zullen zijn over te slaan: Een op het eerste oog wat saaie rij namen en plaatsen. Maar het blijkt bij nader inzien een waar feestlied vol wijze lessen, dankbaarheid en bemoedigingen om op onze God te vertrouwen! Hij verandert nooit… Zou Hij jouw hart ook (weer) laten zingen?
’s Middags hopen we Jozua 14 te lezen. Vooral in het tweede deel van dat hoofdstuk komt de intrigerende figuur van Kaleb naar voren. Hij vertoont een sterk staaltje geloof dat in veel opzichten navolging verdient. Alle licht valt daarbij op de God (en Diens Woord) waar Kaleb zijn houvast in vindt! Mooi om ons door Hem te laten inspireren. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdre...


De Wegwijzer over het Levende Water

Op zondag 17 oktober leidt ds. P.W.J. van der Toorn uit Bunschoten de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De tekst voor de prediking is dan Johannes 4:13-14. Als Jezus een Samaritaanse vrouw bij een put ontmoet, ontspint zich een bijzonder gesprek. Van een gewone vraag naar water gaat Jezus al snel de diepte in als Hij het heeft over levend water. Dat gaat over Hemzelf. Hij wil ons leren wat de bron is waaruit we ons leven vullen. Alle bronnen buiten Hem zijn als zout water: je blijft drinken, maar het lest je dorst nooit. Maar wie in Hem gelooft, vindt het Levende Water, het ware geluk.
's Middags om 17 uur leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam de dienst met het thema: Het nieuwe Jeruzalem. We mogen op grond van Gods belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verwachten. Daar zal ook een nieuw Jeruzalem zijn. In Openbaring 21 staan prachtige dingen over die stad. Zoals over de ligging en de grootte, maar ook wat de stad wel of ...


05-10-2021 - De Wegwijzer over het Koninkrijk van God zoeken
27-09-2021 - Israelzondag in De Wegwijzer
21-09-2021 - Scholendienst in De Wegwijzer
13-09-2021 - Leven in de nabijheid van God
06-09-2021 - Voorbereiding HA in De Wegwijzer
30-08-2021 - Jeugddienst in De Wegwijzer
23-08-2021 - Blij en enthousiast zijn over God


Nieuwsarchief