Bijbelboek Orgel

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Galaten 5:22

Nieuws

De Wegwijzer over eer in de gemeente

Op zondag 24 januari leidt ds. A.J. van der Toorn uit Leiden de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
We lezen Genesis 23 en Hebreeën 11,13-16, het thema van de preek is: “Geloven dat het beste nog komt”. Geloven én blijven geloven, ze gaan beide niet vanzelf. Dat was al niet zo in de tijd van Abraham, maar voor christenen in de eerste eeuw én vandaag is dat niet anders. Wat betekent het om God ‘op zijn woord’ te geloven? En hoe blijf je geloven als zelfs de dood komt, terwijl Gods belofte nog voor een belangrijk deel onvervuld blijft? Het blijkt eindeloos de moeite waard om God te (blijven) vertrouwen en zo te leven en zelfs zo te durven sterven.
's Middags om 17 uur leidt ds. G. Vos de dienst, met als kerntekst 1Korinthe 12:22. Paulus noemt in vers 22 ‘die delen van het lichaam die het zwakst lijken, die zijn het meest noodzakelijk.’ En de oneervolle delen het belangrijkst. Een s...


De Wegwijzer over een actief gebedsleven

Zondag 17 januari leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst gaat over Openbaringen 2: 1-7. De apostel Johannes is gescheiden van de gemeenten die hij dient in de omgeving van Efeze. Hij schrijft naar de hoofdgemeente. Ze is actief en volhardend, maar is toch haar eerste liefde kwijtgeraakt. Als Christenen en als gemeenten zoeken we naar wat ‘meer’. Zou de eerste liefde dat ‘meer’ kunnen brengen?
In de middagdienst gaat het over het bidden. Waarom leert Christus ons bidden tot onze Vader? Christus heeft toch alle macht in de hemel en op de aarde? Wat missen mijn medegemeentelid en mijn naaste wanneer ik niet een actief gebedsleven ken?
Op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten treft u een link van kerkdienstmeebeleven.nu waarmee u de online diensten live of achteraf kunt volgen. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


Herbezinning over de blijde boodschap

Op zondag 10 januari leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Het thema is dan: Herbezinning over de blijde boodschap. De periode na de uitstorting van de Heilige Geest wordt door Jezus Christus genoemd: de laatste dagen. De dagen waarin het werk van Christus tot zijn doel komt. Mensen leren door het werk van Christus in onze plaats en in ons, om in harmonie te leven met God, de medegemeenteleden en de naaste. In deze lange periode van de laatste dagen staat God soms voor een tijd tegenslagen toe. Omdat er altijd zogenaamde Christenen zijn die Hem wel met de mond belijden maar die Hem verder maar laten praten. In Openbaringen 9 en Openbaringen 16 worden deze mensen door plagen tot bezinning gebracht. De schrijver Johannes heeft dit geleerd van Jezus zelf in Lucas 21.
’s Middags om 17 uur zal ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst leiden. Dan is de Schriftlezing: Filippenzen 1:12-26 en het thema: Alles tot eer van C...


01-01-2021 - De Wegwijzer over sterk en moedig zijn
21-12-2020 - De Wegwijzer over een troostboek
15-12-2020 - De Wegwijzer over licht in de duisternis
08-12-2020 - De Wegwijzer over kandidaat zijn voor het familiediner
01-12-2020 - De Wegwijzer over Adventsschemering
23-11-2020 - Eerst zien en dan pas geloven
16-11-2020 - De Wegwijzer over vertrouwen en liefhebben


Nieuwsarchief