Bijbelboek Orgel

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Romeinen 8:10

Nieuws

Schuld schaamte en boete in De Wegwijzer

Zondag 19 maart wordt de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer geleid door ds. P.L.D. Visser uit Veenendaal. Schuld, schaamte en boete zijn weer helemaal terug. Of het nu gaat om ons slavernijverleden of om grensoverschrijdend gedrag bij de NOS, we komen er niet onderuit. Er blijken grenzen te zijn, daders en slachtoffers. In het publieke debat gaat het daarover. Want er moet betaald worden. Daders moeten aftreden, terugtreden en/of gestraft worden.
In de lijdenstijd voorafgaand aan Pasen concentreert de kerk zich op de boete die Jezus Christus doet met zijn lijden en sterven. Zelf is Hij onschuldig, maar lijdt Hij voor mensen als u en ik. Ons strafblad wordt aan het kruis gespijkerd. Zo staat het wat cryptisch in het Nieuwe Testament. Wat dat met ons te maken heeft? Daarover gaat het zondagochtend in de dienst.
De middagdienst (aanvang 17 uur) wordt geleid door ds. D. Quant uit Houten. In Schotland woedt momenteel een politiek...


Vierde Lijdenszondag in De Wegwijzer

Zondag 5 maart wordt de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer geleid door ds. J.A. de Kok uit Utrecht-West. Dan wordt Mattheüs 4:1-11 gelezen. Het gedeelte dat ook wel bekend staat als ‘de verzoeking in de woestijn’. We zien hoe Jezus door de duivel verzocht wordt om tegen God, en voor Zichzelf te kiezen. Een tactiek die de duivel bij alle mensen gebruikt om ze bij God vandaan te houden. Maar Jezus blijft staande tegen de duivel! Hoe deed Hij dat? En waarom deed Hij dat? Daarover gaat het komende zondagmorgen.
De middagdienst (aanvang 17 uur) wordt geleid door student J. Verschoof uit Lisse. Dan gaat de preek over de zalving van de Heere Jezus door Maria. Een hele mooie en veelzeggende geschiedenis. De Heere Jezus noemt de zalving een goed werk omdat het een voorbereiding is op Zijn begrafenis. In deze Lijdenstijd is het goed om stil te staan bij Zijn lijden. Hij is vrijwillig gestorven en begraven om de straf te dra...


Derde Lijdenszondag in De Wegwijzer

Zondag 5 maart worden beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer geleid door ds. G. van Vliet uit Westzaan.
De zondagen voor Pasen noemen we in de kerk traditioneel de lijdenszondagen. Op deze zondagen staan we meestal stil bij het lijden dat Jezus heeft ondergaan voordat Hij stierf. Maar nu kun je zitten met de vraag, wat moet ik daar nu mee? Hoe moet ik me daarbij voelen? Wat is het doel dat we hier ieder jaar bij stilstaan? Zondagochtend (aanvang dienst 10 uur) gaan we ontdekken wat de Heere Jezus daar Zelf over zegt. Onderweg naar de plek waar Hij gekruisigd zal worden, spreekt Hij een paar vrouwen toe die Hem beklagen. We gaan ontdekken wat Hij tot hen en daarin ook tot ons te zeggen heeft.
In de middagdienst (aanvang 17 uur) gaan we ontdekken hoe het kwaad en de zonde op de wereld is gekomen. Het zal gaan over Genesis 3. In Genesis 1 en 2 is duidelijk geworden hoe de Heere God de schepping had bedoeld en hoe goed het toen op aarde was....


21-02-2023 - De Wegwijzer over inspiratie en bemoediging
13-02-2023 - De Wegwijzer over het ware geluk
06-02-2023 - De Wegwijzer over een genezing van een verlamde man
31-01-2023 - Hulpverleningszondag in De Wegwijzer
23-01-2023 - Scholendienst in De Wegwijzer
17-01-2023 - Ambtsjubileum ds. Reinders in De Wegwijzer
09-01-2023 - Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer


Nieuwsarchief