Bijbelboek Orgel

Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Johannes 10:11

Nieuws

De Wegwijzer over het gebed Onze Vader

Zondag 23 juni leidt prof. dr. J.W. Maris uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 18:30 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens 10 uur: als het meest in het oog lopende kenmerk van christenen zal niet snel feestvieren worden genoemd. Goed om daarom zondagmorgen in de kerk stil te staan bij die bruiloft waar Jezus zorgde voor wijn toen er niets meer was. Meer dan we dachten brengt dat ons heel dichtbij waar het Jezus Christus echt om te doen is!
's Avonds 18:30 uur: in het Onze Vader bidden we - misschien wel vaak zonder veel nadenken - 'leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze'.
Daar iets beter bij stil staan is wel van belang!
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Kon. Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

...


Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer

Op zondag 16 juni leidt ds. G. Vos uit Assen de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staat van de viering van het Heilig Avondmaal. Veel Nederlanders denken bij het woord Christen aan kerkleden, waarbij er een reeks van beelden en gedachten oppoppen. De Bijbel kent het woord kerklid niet, maar spreekt over volgelingen, leerlingen of discipelen van Christus. De eerste discipelen vierden ook het eerste avondmaal, waarin Christus met brood en wijn uitbeeldde hoe er vrede en verzoening met God mogelijk is door in de plaats stelling. Ons maatschappelijk leven kent daarvan ook vele voorbeelden. Na de maaltijd volgt ook een moeilijke opdracht. Hoe moeilijk dat is wordt zichtbaar in het verhaal van Ananias die in opdracht van Christus een beest van een man moet opzoeken. Dat is moeilijk, maar Christus gaat mee. Hij heeft Saulus al tot berouw gebracht, en Ananias mag hem helpen en inschakelen.
Ook 's avonds om 18:30 uur leidt ...


God wil mensen redden

Op zondag 9 juni leidt ds J. Groenleer uit Leiden de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Elke zondag vieren we dat God erop uit is om mensen te redden in en door Jezus Christus. Dat is niet vanzelfsprekend, want wij mensen zijn geen lieverdjes voor God. Die bewogenheid van God met ons is genade. Dat vraagt om een reactie van onze kant. Jesaja 12 raadt ons aan om te zeggen: "Ik zal U loven, HEER." De verkondiging van zondagmorgen wil laten zien wat dat in de praktijk betekent.
's Avonds om 18:30 uur leidt ds. E.B. Renkema uit Aalsmeer de dienst. Het thema van de preek is: er wordt geregeerd. De schriftlezing is Openbaring 5.
Het gaat dan over de vraag of er nog wel zin en bedoeling achter de geschiedenis is. Met al het wereldleed voor ogen, vraag je je wel eens af: ‘Is er nog ergens iemand die er heil in ziet? Zijn we overgeleverd aan lot en willekeur?’
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten o...


27-05-2024 - De basicrules voor het leven met God
20-05-2024 - De tijd na Hemelvaart en Pinksteren
13-05-2024 - Pinksterfeest vieren in De Wegwijzer
09-05-2024 - De Wegwijzer over de hoop als anker van de ziel
06-05-2024 - Hemelvaartsdag vieren in De Wegwijzer
29-04-2024 - De Wegwijzer over het geloof belijden
22-04-2024 - De Wegwijzer over David en Goliath


Nieuwsarchief