Bijbelboek Orgel

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

1 Korintiers 12:27

Optimistisch en realistisch

Omdat christenen geloven dat in Jezus God zelf aanwezig was, zien zij dat Hij er zoveel voor over had om ons te redden dat Hij daarvoor naar de aarde kwam om te sterven. Dat had Hij niet hoeven doen, want Hij was ons niets verplicht. Maar Hij deed het. Voor christenen is dat een voortdurende bron van blijdschap.

Tegelijk zien we door Jezus' dood aan het kruis ook dat er blijkbaar iets heel ernstigs nodig was om ons te redden. Ook al begrijpen we niet precies hoe het werkt, het was blijkbaar niet best met ons gesteld. Dat maakt ons bescheiden. Christenen zullen zich dan ook niet beter voelen of voordoen dan mensen die geen christen zijn. Daarvoor hebben ze geen enkele reden, want ze weten dat ze er zelf niets voor gedaan hebben om gered te worden. Kortom, christenen hebben alle reden om optimistisch, blij en hoopvol te zijn. Als God voor ons is, wie is er dan tegen ons? En aan de andere kant hebben zij alle reden om bescheiden en realistisch te zijn. Er was nogal wat voor nodig om ons te redden.

Dat betekent dat zij optimistisch en realistisch in het leven staan. Zij zetten zich in om de wereld te verbeteren, maar weten tegelijk dat je niet alles kunt verwachten van onze pogingen. Wij zijn immers maar mensen? Toch maakt ons dat niet moedeloos en cynisch, want wanneer wij weer in contact staan met God, is er veel mogelijk.