Orgel Bijbelboek

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Jakobus 4:8

Jeugdclub 'de Brug'

Dit is de jeugdclub voor tieners vanaf de middelbare school tot 16 jaar. De sfeer is erg gezellig en de jeugd trekt leuk met elkaar op. De kinderen worden gestimuleerd om vrienden en vriendinnen mee te nemen. Af en toe zullen we een uitje gaan organiseren.
We beginnen de clubavonden gezellig met wat kletsen met elkaar en starten daarna met gebed. We vervolgen met het doen van een overdenking van het geloof over een onderwerp. Dit jaar starten we dat de jongeren ook zelf de onderwerpen mogen maken. Het gaat wel over de onderwerpen waar de jongeren vragen over hebben. Een voorbeeld is: wat zegt de bijbel over een relatie als christen met een ongelovige. Na deze overdenking is er een pauze en drinken we wat en eten er iets bij! Hierna volgt er een spel, dit kan een binnen- of buitenspel zijn. Vaak willen ze zich even uitleven of willen ze lekker even kletsen over de dingen van de dag.
We leiden deze club met heel veel plezier en vinden het mooi met tieners over God te praten en hun te helpen met vragen die ze hebben.

Uitnodiging

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.