Bijbelboek Orgel

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

1 Korintiers 12:27

Jeugdclub 'Klimop'

Dit is de jeugdclub van tieners, die de leeftijd hebben van 9-11 jaar. 

De sfeer is erg gezellig en de jeugd trekt leuk met elkaar op. De kinderen worden gestimuleerd om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. Af en toe organiseren we een uitje. We hebben een keer gebowld, pannenkoek gegeten en die uitjes zijn vaak heel geslaagd!

We beginnen de clubavonden gezellig met wat kletsen met elkaar en starten daarna met gebed en zingen. We vervolgen met het doen van een overdenking van het geloof over een onderwerp. We maken hierbij gebruik van het HGJB materiaal. Een voorbeeld is: De wederkomst van de Here Jezus. Hoe zien de tieners de wederkomst, wat verwachten ze van de hemel en het eeuwige leven.
Na deze overdenking is er een pauze en drinken we wat en eten er iets bij!

Hierna volgt er een spel, dit kan een binnen- of buitenspel zijn. Vaak willen ze zich even uitleven, en kiezen we voor een buitenspel of in combinatie met een binnenspel! Daarnaast wordt er ook af en toe iets creatiefs gedaan.

We leiden deze club met heel veel plezier en vinden het mooi met tieners over God te praten en hun te helpen met vragen die ze hebben. Klik hier voor alle foto's!

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.