Orgel Bijbelboek

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal  opengedaan worden.

Matthe├╝s 7:7 en 8

Jeugdclub 'Klimop'

Dit is de jeugdclub van tieners, die de leeftijd hebben van 9-11 jaar. 

De sfeer is erg gezellig en de jeugd trekt leuk met elkaar op. De kinderen worden gestimuleerd om vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen. Af en toe organiseren we een uitje. We hebben een keer gebowld, pannenkoek gegeten en die uitjes zijn vaak heel geslaagd!

We beginnen de clubavonden gezellig met wat kletsen met elkaar en starten daarna met gebed en zingen. We vervolgen met het doen van een overdenking van het geloof over een onderwerp. Voor het onderwerp gebruiken we meerdere bronnen en volgen we geen boekje oid. De kinderen mogen ook zelf onderwerpen aandragen. 
Na deze overdenking is er een pauze en drinken we wat en eten er iets bij!

Hierna volgt er een spel, dit kan een binnen- of buitenspel zijn. Vaak willen ze zich even uitleven, en kiezen we voor een buitenspel of in combinatie met een binnenspel! Daarnaast wordt er ook af en toe iets creatiefs gedaan.

We leiden deze club met heel veel plezier en vinden het mooi met tieners over God te praten en hun te helpen met vragen die ze hebben. 

Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.