Orgel Bijbelboek

Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalmen 108:5

Oppas

Tijdens de morgen- en middagdiensten wordt een oppasdienst verzorgd in het Kruispunt. De oppas is voor kinderen van 0 tot ongeveer 4/5 jaar. Met de kinderen vanaf 3 jaar wordt er een bijbelverhaal gelezen en ze doen erna een werkje wat bij het bijbelverhaal past. Zo krijgen de jongere kinderen verhalen uit de Bijbel mee.