Orgel Bijbelboek

En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.

Openbaring 21:5

Commissie van Beheer:

Deze commissie beheert de gebouwen en zorgt dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Het financieel beheer wordt door haar uitgevoerd voor zover dit niet het werk van de diaconie raakt.

Vragen

Voor vragen aan de Commissie van Beheer kunt u het bijgaande contactformulier invullen.