Bijbelboek Orgel

Gij nu zijt het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden.

1 Korintiers 12:27

Commissie van Beheer:

Deze commissie beheert de gebouwen en zorgt dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Het financieel beheer wordt door haar uitgevoerd voor zover dit niet het werk van de diaconie raakt.

Vragen

Voor vragen aan de Commissie van Beheer kunt u het bijgaande contactformulier invullen.