Bijbelboek Orgel

Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:5

Welkom

Wij zijn een kerkelijke gemeenschap, in Mijdrecht, naar Gods bedoeling. Een gemeente die een “wegwijzer” wil zijn en waar de boodschap van redding en genade in Jezus Christus in de verkondiging centraal staat, en waar de liefde van Christus herkenbaar is in de omgang met elkaar en in aandacht voor de medemens in de wereld. Daarom hebben wij onze gemeente de naam “De Wegwijzer” gegeven. >>>lees meer

De Wegwijzer in de media (2)

Lees hier het artikel voor de diensten van 18 sep. In De Groene Venen is het artikel geplaatst. 
Lees hier het artikel voor de diensten van 11 sep. In De Groene Venen is het artikel geplaatst. 
Benieuwd naar voorgaande berichten? Kijk naast de rubriek Nieuws ook eens in het nieuwsarchief dat tot 2013 terug gaat.

De Wegwijzer in de media

Lees hier het artikel voor de diensten van 2 okt.
Lees hier het artikel voor de diensten van 25 sep. In De Groene Venen is het artikel geplaatst.

Samenkomsten

De samenkomsten van de gemeente worden 's zondags gehouden om 10:00 uur en 17:00 (18:30) uur in het kerkgebouw De Wegwijzer, Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. In de maanden juni, juli en augustus is de tweede dienst om 18:30 uur. Indien u belangstelling heeft een dienst bij te wonen dan kunt u de Agenda van deze website raadplegen om te zien wie de voorganger is op een desbetreffende zondag. U/jij bent van harte welkom! >>>bekijk Agenda

Agenda

Zondagsschool: 'Laat de kinderen tot Mij komen'
02 oktober 2022 (17:00)

Ontmoeting na de dienst
02 oktober 2022 (11:15)

Morgendienst
02 oktober 2022 (10:00)

Middagdienst
02 oktober 2022 (17:00)

Gebedskring: Interkerkelijke Gebedskring
03 oktober 2022 (19:30 - 20:30)

Ga naar de agenda