Orgel Bijbelboek

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.

Jesaja 25:8

Bijbelkring Neig Uw Oor Nu (NUON)

Bijeenkomsten

De bijbelkring bestaat al jaren uit zo’n 8 stellen in de leeftijdscategorie van zo’n 30 tot 45 jaar. Toen er meerdere bijbelkringen kwamen, was het wel handig om een naam te verzinnen. Daar is Neig Uw Oor Nu uitgerold, omdat het gemakkelijk afkort tot een bekende energieleverancier. De onderwerpen stellen we gezamenlijk vast. Dat kan een bijbelboek, een bijbels figuur of een bijbels thema zijn. Ook hebben we het gavenspel gedaan dat in onze zustergemeente van Almere is ontwikkeld. Als we een onderwerp kiezen, letten we er ook op of er een boek(je) bij te krijgen is met vragen, omdat het soms best moeilijk is om goede vragen te verzinnen.

De kringavonden worden door een stel geleid. Dit is steeds een ander stel. Dit verdeelt de last van het leiden, maar helpt ook om af en toe eens wat dieper te graven.

Onderwerpen afgelopen seizoenen

De afgelopen seizoenen zijn aan de orde gekomen:

• Bijbelboeken: Daniël, de eerste brief aan de Thessalonicenzen, Psalmen (een aantal), Colossenzen, Openbaring
• Bijbels figuur: Elisa
• Thema’s: ontdekkingen van de vervolgde kerk, de 12 artikelen van de apostolische geloofsbelijdenis, de Heilige Geest, diaconaal werk, vluchtelingen, vasten, doop & geloof
• Het spel GAAF

Seizoen 2017/2018

Dit seizoen ronden we het bijbelboek Openbaring af en gaan we met de brief aan Jacobus aan de slag. Dit kan afgewisseld worden met een vrij onderwerp. Dat is aan degene die de avond leidt.

Uitnodiging

Heeft u vragen, of wilt u ook eens een avond bijwonen, vul dan dit contactformulier in.