Orgel Bijbelboek

Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.

2 Korintiers 4:16

Gebed voor de Venen

De avond van de 1e maandag in de maand is er 'Gebed voor de Venen': gezamenlijke voorbede en dankzegging door christenen uit verschillende kerken en kernen in De Ronde Venen. Ook leden van 'De Wegwijzer' doen hieraan mee en enkelen zetten zich in voor de organisatie en/of andere taken bij interkerkelijke gebedsactiviteiten. 

Na een kort welkom, openingsgebed, zingen en Bijbel lezen, ligt de focus op gebed. Aan de orde komen lofprijzing, voorbede en dank voor allerlei situaties die de aandacht vragen in onze woonomgeving, kerkelijke en burgerlijke gemeente, op school, het werk en in ons netwerk. Bij gedeelde informatie die gevoelig kan liggen, uiteraard het verzoek om hier discreet en zo nodig strikt vertrouwelijk mee om te gaan. 

Het Gebed voor de Venen kent vaste tijden met inloop vanaf 19.15 uur en het gebedsuur start om 19.30 uur. De locatie in de maanden maart, juli en november is verenigingsgebouw 't Kruispunt van CGK "De Wegwijzer" aan de Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. In de maanden januari, juni, december is dit verenigingsgebouw De Roeping aan de Kerkstraat 12 naast de Hervormde Gemeente in Wilnis. In het voor- en najaar zijn we ook eenmaal te gast in een van de kerken in Abcoude en/of Baambrugge. Sinds de eenwording van de burgerlijke gemeente streven we ook meer gebeden na met gelovigen aan beide kanten van de A2.

Plaats en tijd van de gebedssamenkomst vindt u in de agenda. Heeft u vragen, vul dan dit contactformulier in.

Belangstellenden kunnen zich abonneren op de maandelijkse nieuwsbrief met agenda voor deze en andere interkerkelijke (gebeds)activiteiten. Dit kan via: gebedvoordevenen@gmail.com 
Gezamenlijk bidden en ons geloof beleven biedt een bijzondere meerwaarde aan onderlinge interkerkelijke contacten. Dit initiatief is puur ontstaan op persoonlijk initiatief van enkele gelovigen.
Diverse kerkbesturen leven mee op verschillende manieren en ondersteunen het Gebed voor de Venen van harte, net als enkele andere gebedsactiviteiten verspreid over het jaar met specifieke aanleidingen:

'Week van Gebed' rond week 3 van januari 

Van zaterdag tot en met zaterdag elke avond (behalve zondag) een programma met gebed, Bijbel lezen, zingen en overdenken aan de hand van een speciaal boekje. Het Nederlandstalige materiaal is afkomstig van Missie Nederland in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland. Wereldwijd bidden vele gelovigen mee. In de lokale editie zijn we elke avond te gast op een andere locatie, bijna altijd de verenigingsruimte van een kerkelijke gemeente of in een kerk. Ook standaard zijn de tijden: inloop vanaf 19.15 uur, gebedsbijeenkomst van 19.30 - 20.30 uur ongeveer en na afloop is er regelmatig koffie en thee. Bekijk de agenda voor exacte locaties of de kerkbode / andere lokale media voor het actuele thema.Voor meer algemene informatie:  https://www.weekvangebed.nl/

'Nacht van Gebed' in juni, kort na Pinksteren

Een avond en deel van de nacht bidden voor vervolgde christenen wereldwijd om symbolisch naast hen te staan. Juist deze uren kunnen extra zwaar zijn voor hen. Ook in de Bijbel lezen we in allerlei teksten dat Jezus Christus en vele gelovigen wakker bleven om te bidden en zich geheel op God te richten. Bovendien staan er diverse wonderen in vermeld die plaatsvonden op nachtelijk gebed zoals de bevrijding van Petrus, Paulus en Silas en de bekering van anderen. Open Doors is initiatiefnemer van dit internationale evenement en biedt achtergrondinformatie, gebedsboekjes, video's en zelfs sprekers aan. De timing van De Nacht van Gebed is bewust binnen enkele weken na Pinksteren (31 mei en 1 juni 2020) en de Zondag voor de Vervolgde Kerk (07 juni 2020). Na de uitstorting van de Heilige Geest op het eerste Pinksterfeest begon namelijk de internationale verspreiding van het christendom en ontstond de vervolging om het geloof in God. In De Ronde Venen is De Roeping nu alweer bijna een decennium de locatie voor de Nacht van Gebed. De deuren staan continu open voor belangstellenden die binnen kunnen komen en stil aanschuiven wanneer ze maar willen. Na Bijbellezing, informatie, zang en muziek volgt gezamenlijk gebed in groepjes verspreid over diverse ruimtes binnen De Roeping. Dit ritmische programma met verschillende thematische blokken herhaalt zich de gehele avond en een deel van de nacht.  

Bekijk de agenda voor de exacte tijden en de kerkbode / andere lokale media voor het actuele thema. Voor meer algemene informatie: https://www.opendoors.nl/nacht

* 'Kroonbede' in september, de avond voor Prinsjesdag

Gebedsviering over en voor de autoriteiten; lokaal, provinciaal, landelijk en internationaal. Elk jaar zijn we te gast in een andere kerk die ruimte biedt voor de gebedsviering. Dit gebeurt vaak met medewerking van (een van de) dominee(s), organist, evt. andere muzikanten en een klein projectkoor. Naast een meditatie, Bijbellezing, zang en muziek is er vooral tijd voor gebeden, elk voorbereid door een vrijwilliger over onderwerpen met een link naar ons bestuur op de diverse niveaus. Actuele thema's komen aan bod, naast andere punten van voorbede, dankzegging en lofprijzing.

Bekijk de agenda voor de locaties en de kerkbode / andere lokale media voor het actuele thema. Voor informatie over de landelijke Kroonbede: http://www.kroonbede.nl/

* Prayer Station & Zingen op straat

De onderlinge contacten blijken ook van meerwaarde bij de organisatie van overige interkerkelijke activiteiten zoals het 'Prayer Station' elke 1e zaterdagmiddag van de maand in het centrum van Mijdrecht. Dit gebeurt na gezamenlijk gebed in verenigingsruimte 'Ons Honk' aan de G. van Aemstelstraat 5. Daar blijft een gebedsgroep actief terwijl andere vrijwilligers met opvallende hesjes op straat in gesprek gaan en bidden met wie dat wil. Verder gaan we 'Zingen op straat' op de zaterdagmiddag voor Kerst, Pasen en Pinksteren. Dit gebeurt bij het Mijdrechtse winkelcentrum De Lindeboom na gezamenlijk gebed en inzingen in verenigingsgebouw 'Het Kruispunt' bij CGK 'De Wegwijzer' aan de Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Informatie over al deze interkerkelijke (gebeds)activiteiten kunt u krijgen via de maandelijkse nieuwsbrief vanuit de werkgroep Gebed voor de Venen. Opgeven hiervoor kan via: gebedvoordevenen@gmail.com