Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

Pinksterfeest vieren in De Wegwijzer


Datum: 13 mei 2024

Op zondag 19 mei is het Eerste Pinksterdag. Dominee G.P.M. van der Linden uit Hilversum leidt dan de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Pinksterfeest is voor de Christelijke Kerk het laatste grote feest. Op die dag gedenken wij dat de Geest van God, de volgelingen van Jezus inspireerde tot grote daden. Een wereldwijde kerk ontstond, en dat onder leiding van eenvoudige vissers. De hele Bijbel door zie je dat dit moment voorzegd (geprofeteerd) is. Hoe dat precies zit gaan we in die dienst ontdekken.
's Middags om 17 uur leidt ds. B. Loonstra uit Utrecht de dienst met het thema:
Een ondernemende God. Het uitgangspunt is niet dat mensen vol van de Geest raken, maar dat God iets nieuws onderneemt. Daardoor krijgen we meer zicht op de continuïteit van Gods werk. Het gaat niet om een korte opleving, die van lieverlee weer uitdooft, maar om een verandering die blijft. Waar het op aan komt is dat wij ons door Gods Pinksterinitiatief laten bepalen.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel