Bijbelboek Orgel

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de hoop als anker van de ziel


Datum: 09 mei 2024

Zondag 12 mei leidt ds. J.G. Brienen uit Houten de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de verkondiging gaat het over de vraag waarom het goed/beter is voor de volgelingen van Jezus, dat Hij definitief weggaat naar de Vader. Zou het niet veel beter zijn geweest dat Jezus bij Zijn volgelingen gewoon gebleven was en niet naar de hemel was gegaan? Al de woorden die Hij sprak, de preken die Hij hield; de genezingen, de bevrijdingen, de opwekkingen uit de dood, de vermenigvuldigingen van voedsel, het stillen van stormen, en noem maar op. Dat is toch wat de wereld nodig heeft en wat Zijn volgelingen nodig hebben?!
En toch zegt Jezus zelf: 'Dit is de waarheid: het is goed (nodig/beter) voor jullie dat Ik ga'. In de dienst ontdekken we wat Jezus daarmee bedoelt en dat we beter af zijn nu Hij bij de Vader is. En dat heeft alles te maken met het Pinksterfeest, dat we volgende week vieren. Ook benieuwd?! Wees dan hartelijk welkom.
's Middags om 17 uur leidt ds. J. Hoefnagel uit Zeist de dienst met het thema: De hoop als het anker van de ziel. De kerntekst uit de Schriftlezing is Hebreeën 6: 19-20: Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel