Orgel Bijbelboek

De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven.

Johannes 20:25

Nieuws

Terug naar overzicht

Belijdenis van het geloof in De Wegwijzer


Datum: 16 april 2024

Op zondag 21 april leidt ds. P.J. den Hertog uit Amsterdam de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Vijf jonge mensen doen dan in het openbaar belijdenis van hun geloof. In de kerk willen ze ervoor uitkomen dat ze bewust ervoor kiezen om met God te willen leven.
In de verkondiging wordt uitgelegd: geloven is een vertrouwelijke relatie hebben met God. Van onze kant onevenwichtig tot en met: God de Almachtige en ik een simpel mensenkind met al mijn tekorten. Vanuit Christus evenwichtig tot en met: niets, maar dan ook werkelijk niets kan mij als gelovige scheiden van Christus. Met Christus verborgen in God. En dát telt. Wat een heerlijke zekerheid!
Na de morgendienst is iedereen uitgenodigd om in het verenigingsgebouw 't Kruispunt elkaar te ontmoeten en koffie of thee te drinken en om degenen die belijdenis hebben gedaan, te feliciteren. 
's Avonds om 18:30 uur leidt ds. E.B. Renkema uit Aalsmeer de dienst.
 Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten op Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel