Orgel Bijbelboek

En zie, er zijn laatsten, die de eersten zullen zijn en er zijn eersten, die de laatsten zullen zijn.

Lukas:13;30

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over bekering, verlossing en vrede


Datum: 23 oktober 2023

Zondag 29 oktober leidt ouderling Henk Aperloo de morgendienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de dienst om 10 uur gaat het over een bekende geschiedenis, waar Jezus de maaltijd houdt bij Simon de Farizeeër. Tijdens deze maaltijd verschijnt een zondige vrouw en zij zalft de voeten van Jezus. Op het daarop volgende commentaar van Simon reageert Jezus met een gelijkenis over de schuld van respectievelijk 50 en 500 penningen bij twee verschillende mensen. Na kwijtschelding daarvan uit degene met de meeste schuld zich door de meeste liefde te tonen. Simon en de vrouw worden tegen elkaar afgezet. Simon: weinig schuld, maar daardoor toont hij ook weinig liefde. De vrouw: haar vele zonden worden haar vergeven en zij toont daardoor grote liefde aan Jezus. De boodschap: Wie Jezus ontmoet, kan niet hetzelfde blijven. Simon -met slechts geringe schuld- wordt een spiegel voorgehouden. Hij heeft in de ogen van mensen en Jezus dan weinig gezondigd, maar is naar Jezus toe achterdochtig, uitermate terughoudend en toont weinig liefde. Hij blijft verward achter.
De vrouw daarentegen -met de grote schuld- wordt door Jezus vergeven, gerechtvaardigd, gezien en gekend. Zij toont door haar handelen bij Jezus haar grote liefde voor Hem. Zij gaat in vrede naar huis.
In de middagdienst om 17 uur hoopt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam te preken over de verlossing van Israël bij Mizpa, (1 Samuël 7:2-17). Drie dingen waren er toen nodig: bekering, verlossing en vrede. God gaf die dingen. Hij wil ze nog geven. En niet alleen aan Israël. Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel