Bijbelboek Orgel

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Kolossenzen 3:14

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Oog voor elkaar


Datum: 16 oktober 2023

Op zondag 22 oktober leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, waarin het verbindende thema ‘Oog voor elkaar’ is. Oog voor elkaar hebben naar Gods wil is op vele manieren uit te werken. Het heeft bijvoorbeeld te maken met praktisch ‘omzien naar elkaar’ door voor elkaar te zorgen; en met ‘naar elkaar uitzien’ door elkaar te betrekken en elkaars talenten in te schakelen.
In de morgendienst om 10 uur gaat het speciaal over ‘toezien op elkaar’ (Hebreeën 10:24-25): Elkaars geestelijke welzijn niet uit het oog verliezen terwijl je samen onderweg bent naar de eeuwigheid.
In de middagdienst om 17 uur gaat het over ‘Opzien naar elkaar’ (Filippensen 2:3-4): Niet op de ander neerkijken, maar naar elkaar opkijken in navolging van de vernederingsweg die de Heere Jezus voor ons wilde gaan.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel