Orgel Bijbelboek

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Johannes 11:25-26

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over brutale vragen aan God


Datum: 18 september 2023

Zondag 24 september leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst begint om 10 uur. Wie naar het wereldgebeuren kijkt vraagt zich af: overziet God het wel? Soms wordt gebeden: God grijp toch in, vernietig die kapotmakers! De bange vraag komt boven: heeft God het nog wel in de hand? Aan de hand van Psalm 2 gaan we die vraag uitwerken.
In de middagdienst, aanvang 17 uur, gaan we luisteren naar brutale vragen die de Psalmdichter aan God stelt.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams

Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel