Bijbelboek Orgel

Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,


Filippenzen 3:20

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over genezing van de verlamde man


Datum: 04 september 2023

Op zondag 10 september leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens om 10 uur is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal en gaat het over liefde. Dat woord ‘liefde’ is een zeer algemeen woord geworden. Het wordt voor van alles en nog wat gebruikt wat in wezen niet zo veel te maken heeft met liefde in de Bijbelse zin. Die ontstaat door de inwerking van de Geest van God. De Geest laat ons zien hoe God liefheeft, waarin het offer een belangrijke plaats inneemt. Is God liefde? Ja, maar Hij is niet als wij. Wanneer de liefde van God ons deel is geworden, kunnen we liefhebben als vrucht van de Geest. Zij het ook met vallen en opstaan…
In de middagdienst gaat het over een genezing, die wordt beschreven in Markus 2. Belangrijk is wat aan die vergeving vooraf gaat. Vrienden komen met een verlamde man op een ligmat naar Jezus toe. Maar het huis is zo vol dat ze er niet meer bij kunnen. Dan maken ze een gat in het dak en laten de man vlak voor Jezus neer. Heel opmerkelijk is dat Jezus bij genezing en vergeving let op het geloof (ook) van die 4 ‘dragers’. Geloof heeft dus een positieve werking ook naar buiten toe. En dan gebeurt het wonder: vergeving en genezing van de verlamde man.
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams
Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel