Bijbelboek Orgel

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de plaats voor God in ons leven


Datum: 07 augustus 2023

Op zondag 13 augustus leidt ds. G.P.M. van der Linden uit Hilversum de dienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Jezelf wegcijferen voor een ander
De kerk is in deze wereld een bijzonder fenomeen. Het onderling samenleven van een kerkgemeenschap is uniek: Je bent er voor de ander, je cijfert je ik weg! Hoe kan dat in deze ik-gerichte wereld?
De plaats voor God in ons leven
's Avonds om 18:30 leidt ds. D. Quant uit Houten de dienst. Vanouds werd de kerk in een dorp of stad in het midden daarvan gebouwd. Erom heen de begraafplaats, een omheining, en dan in een steeds wijdere kring de straten en huizen. Dat was symbolisch: God staat in het midden. In nieuwe steden zijn de kerkgebouwen nauwelijks te vinden… laat staan dat ze in het midden staan. Hoe spreekt de Bijbel over de plaats voor God in ons leven? 
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.
De online diensten zijn live of achteraf volgen via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams
Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel