Bijbelboek Orgel

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Nieuws

Terug naar overzicht

Derde Lijdenszondag in De Wegwijzer


Datum: 28 februari 2023

Zondag 5 maart worden beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer geleid door ds. G. van Vliet uit Westzaan.
De zondagen voor Pasen noemen we in de kerk traditioneel de lijdenszondagen. Op deze zondagen staan we meestal stil bij het lijden dat Jezus heeft ondergaan voordat Hij stierf. Maar nu kun je zitten met de vraag, wat moet ik daar nu mee? Hoe moet ik me daarbij voelen? Wat is het doel dat we hier ieder jaar bij stilstaan? Zondagochtend (aanvang dienst 10 uur) gaan we ontdekken wat de Heere Jezus daar Zelf over zegt. Onderweg naar de plek waar Hij gekruisigd zal worden, spreekt Hij een paar vrouwen toe die Hem beklagen. We gaan ontdekken wat Hij tot hen en daarin ook tot ons te zeggen heeft.
In de middagdienst (aanvang 17 uur) gaan we ontdekken hoe het kwaad en de zonde op de wereld is gekomen. Het zal gaan over Genesis 3. In Genesis 1 en 2 is duidelijk geworden hoe de Heere God de schepping had bedoeld en hoe goed het toen op aarde was. Door het het handelen van mensen is dat anders geworden. We gaan ontdekken wat er is gebeurd, wat God daaraan gaat doen en waarom we toch reden hebben om op het goede te hopen. Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu op cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel

"CN=Hennie Karssen - de Jong/OU=TU/OU=NL/O=SONEPAR"