Bijbelboek Orgel

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over inspiratie en bemoediging


Datum: 21 februari 2023

Op zondag 26 februari worden beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer geleid door ds. R.C. Verburg uit Maarssen.
Alles geef ik U! In de morgendienst, aanvang 10 uur, staat de tekst van Johannes 12: 1-8 centraal. Maria, de zus van Marta en Lazarus, giet olie over de voeten van Jezus, en wijst daarmee vooruit naar Jezus’ begrafenis. Waarom doet Maria dat? Wat beweegt haar om zo’n offer te brengen? Wat is het geheim?
De middagdienst begint om 17 uur. Door wie laat jij je inspireren? De tekst van 2 Timotheüs 2: 1-11 staat centraal in de verkondiging. Paulus roept Timotheüs op om zijn kracht te zoeken in Christus. Zo wil Paulus, als een geestelijke vader, Timotheüs en ons nu, te midden van allerlei moeilijke omstandigheden, bemoedigen en inspireren om Jezus te blijven volgen en gedenken. 
Belangstellenden zijn van harte welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten zijn live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu op cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel