Bijbelboek Orgel

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een genezing van een verlamde man


Datum: 06 februari 2023

Op zondag 12 februari leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Om 10 uur wordt Johannes 5 gelezen: Jezus gaat naar een feest in de tempel in Jeruzalem, maar anders dan de andere feestgangers gaat Hij eerst naar een plek waar zieken wachten op één van de zeldzame momenten dat het water bewogen wordt. De eerste die dan het water in weet te komen wordt genezen. Aan een verlamde man die al 38 jaar daar ligt vraagt Jezus of hij gezond wil worden. De man antwoordt dat dat het punt niet is, het probleem is dat hij geen mens heeft die hem het water in helpt. Maar in Jezus komt die mens die werkelijk helpt naar hem toe…
In de middagdienst om 17 uur wordt Jozua 2 gelezen: De Bijbel laat vele voorbeelden zien van mensen die in God geloofden en de weg gingen die Hij hun wees, vaak eenzaam en tegen de stroom in. Eén zo iemand was Rachab, een sekswerker in Jericho. Zij gelooft dat de God van Israël in deze wereld het heft in handen heeft en verbergt twee Israëlische mannen die het land verkennen. Wij zouden zeggen: landverraad, de Bijbel zegt: geloof. Geloven is God boven alles stellen en daarnaar handelen. Dat heeft deze Rachab in praktijk gebracht, en daarin is zij een voorbeeld voor ons.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel