Orgel Bijbelboek

Veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.

1 Tessalonicenzen 5:20

Nieuws

Terug naar overzicht

Ambtsjubileum ds. Reinders in De Wegwijzer


Datum: 17 januari 2023

Zondag 22 januari hoopt ds. B. Reinders uit Zwartsluis beide diensten om 10 en 17 uur te leiden in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Om 10 uur is de Schriftlezing 2 Korinthe 4:5 en 7. Een schat vinden – wie wil dat niet? Als je die al vindt, is dat meestal puur geluk. Of het resultaat van ijverig zoeken. En hopelijk is die schat dan goed bewaard in een stevige verpakking. In de Bijbel lees je ook over een schat. Een schat die alles overtreft: het Evangelie dat Jezus Christus Heer is. Hoe vind je Hem, wat moet je ervoor doen? En, waarin wordt die schat bewaard? Je hoeft er in elk geval niet naar te zoeken, hij wordt je aangeboden. Maar – die verpakking… daar gaat het zondagmorgen over in de dienst.
Na de morgendienst wordt er tijdens het koffiedrinken stil gestaan bij het ambtsjubileum van ds. B. Reinders. Het is alweer 25 jaar geleden dat hij als predikant van de gemeente in Mijdrecht bevestigd werd.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel