Orgel Bijbelboek

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.

Jesaja 25:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer


Datum: 09 januari 2023

Op zondag 15 januari hoopt ds. F.W. van der Rhee uit Veenendaal de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer te leiden. De Schriftlezing is Markus 4:35-41, het thema van de verkondiging: Met Jezus in de storm. De verkondiging wordt in 3 delen uitgelegd: Grote storm, Grote stilte en Grote vrees.
In de middagdienst om 17 uur hoopt ds. H.M. Mulder uit Veenendaal voor te gaan. De Schriftlezing is Lukas 5: 1-11, het thema van de verkondiging: Jezus en ons levensschip. Simon heeft net als wij te maken met teleurstellingen, maar wat heeft Jezus daarmee te maken? Jezus stapt bij Simon in zijn de boot en neemt de regie in zijn schip/werk van hem over. Simon valt op de knieën voor Jezus en krijgt de aankondiging dat hij mensen mag gaan vangen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel