Bijbelboek Orgel

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over wonderlijke genade


Datum: 02 januari 2023

Op zondag 8 januari leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. In de verkondiging gaat het 's morgens over de Heere Jezus Die met zondige mensen eet en drinkt (zie de tekst uit Marcus 2: 14-17). Dat laat ons iets van Zijn wonderlijke genade voor ons zien. In de middagdienst luisteren we naar de boodschap van Marcus 3: 13-19 waar de Heere Jezus Zijn leerlingen roept. Zou, wie goed luistert, ook nu zijn of haar eigen naam niet horen?
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel