Orgel Bijbelboek

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.

Jesaja 25:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Kerst vieren in De Wegwijzer


Datum: 20 december 2022

Zondag 25 december, Eerste Kerstdag, leidt student H.J. Ymker de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
In de preek zal Lukas 2:14 centraal staan, het lied van de engelen. De engelen prijzen God vanwege het goede nieuws dat een van hen aan de herders heeft mogen vertellen. God heeft naar deze wereld omgezien, Hij heeft een Redder gestuurd die deze nacht is geboren. Een Redder die ons wil redden, verlossen van al die dingen waarvan wij verlost moeten worden. Dat kan voor iedereen verschillend zijn, maar het heeft allemaal te maken met machten van zonde, kwaad en gebrokenheid die zich in onze levens manifesteren. Mensen zonder God - al dan niet op zoek naar God - worden door God opgezocht. God kiest mensen uit die Hij verlost uit de gebrokenheid van hun bestaan. Zijn wil is verbonden met zijn hart, een hart dat klopt in liefde. Zij zijn 'mensen die Hij liefheeft'. En daarom: 'Eer aan God!'

's Middags om 15 uur is het Kinderkerstfeest met het thema: Geef licht! Er wordt door de kinderen over de geboorte van Jezus verteld door middel van gedichtjes en schilderijen. Er is begeleiding van liederen door de muziekgroep. Aan het einde zal er ook een kahoot quiz gedaan worden.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel