Bijbelboek Orgel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over verlangen naar vernieuwing


Datum: 05 december 2022

Op zondag 11 december leidt prof. dr. A. Huijgen uit Kampen de morgendienst om 10 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De verkondiging heeft dan het thema ‘Wat wij te verwachten hebben’. Petrus wijst op drie kernwoorden die met verwachting te maken hebben. Het eerste is, verrassend genoeg, ‘vernietiging’: alles wat bestaat, zal eenmaal vergaan. Dat is een ontnuchterende gedachte, die echter wel goed past in de adventstijd. Gelukkig is het tweede woord ‘vernieuwing’: God maakt alles nieuw, naar zijn belofte. Er komt een wereld waarop gerechtigheid woont, dus waar alles is zoals het bedoeld is. Het derde woord is ‘verlangen’: wie de vernieuwing van alles gelooft, zal er ook naar verlangen en zo zijn of haar leven ook inrichten.
's Middags om 17 uur leidt ds. A. Versluis uit Ede de dienst. De preek is over Psalm 13, het thema: ‘Hoelang nog, HEERE, hoelang?’ Het gaat dan over de vraag of je ook met klachten bij God terecht kunt. De dichter worstelt met God, omdat God hem niet lijkt te zien. Daar kan hij het niet in uithouden. Hij bidt om een omkeer. Tenslotte vindt hij houvast in Gods trouw. Kort samengevat: een oproep om te worstelen, vol te houden en te zingen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel