Orgel Bijbelboek

Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting.

2 Korintiërs 1:3

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de komst van de Heiland


Datum: 21 november 2022

Op zondag 27 november leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens: op deze zondag begint de voorbereiding naar het Kerstfeest. Vier weken lang denken we na over stukjes in de Bijbel die te maken hebbben met de komst van de Heiland op deze aarde. We beginnen in het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, en zoeken een bijzonder plekje, namelijk de dorsvloer van een zekere Arauna in een geschiedenis van koning David. Maar… wat heeft dát nu met de komst van Jezus te maken? Kom en luister mee!
's Middags: in de morgendienst is nagedacht over een tekst die ons brengt bij de geboorte van de Heere Jezus, als kindje op aarde. Zo werd Hij ‘eeuwenlang verwacht’ en wij kijken daarop terug. Maar ook nu heeft de kerk van de Heiland iets te verwachten. Zijn terugkomst op de wolken van de hemel namelijk. Daar gaat het 's middags over, en wel vanuit het laatste Bijbelboek: de Openbaring aan Johannes. In dat boek gaat het bij uitstek over het steeds dichterbij komen van dit moment en over de vraag: hoe bereiden we ons daarop voor? Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel