Orgel Bijbelboek

En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis IsraÄ—ls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.

Ezechiel 39:29

Nieuws

Terug naar overzicht

Viering van het Heilig Avondmaal in De Wegwijzer


Datum: 14 november 2022

Op zondag 20 november leidt prof. dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal staan.
Zacheüs, een man met dubieuze rijkdom, probeert Jezus te zien. Hij zoekt Hem, hij wil meer van Hem weten. Maar hij moet in de boom klimmen omdat hij anders Jezus niet kan zien voorbijkomen. Het Evangelie zegt dat Jezus Zacheüs ziet, tussen de bladeren. Dat is maar heel gelukkig, anders was het nooit wat geworden tussen Jezus en hem. Nu wel, Jezus haalt hem uit de boom en gaat mee naar zijn huis. De mensen spreken er schande van, toen was er ook al een cancel culture! Maar Jezus laat mensen niet vastlopen in hun verleden, Hij haalt ze eruit en opent een nieuwe toekomst voor hen. Wat vinden wij van zoiets, hoe zouden we op de sociale media reageren?