Bijbelboek Orgel

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De markt van vrije genade in De Wegwijzer


Datum: 12 november 2022

Op zondag 13 november leidt student J. Verschoof uit Lisse beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Alles in het leven heeft een prijs, behalve op de 'markt van vrije genade'. De Heere Jezus heeft de prijs helemaal betaald, daar hoeft niets meer van ons bij. Daarom biedt de HEERE Zijn heil gratis aan, zoals in de Bijbel in Jesaja 55 vers 1 zo mooi staat: 'O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!' Wat Gods vrije genade met mensen kan doen laat een Bijbelse geschiedenis in Lukas 13 zien. De Heere Jezus helpt een kromgebogen vrouw door een wonder. Want wat gebeurt er? De vrouw komt omhoog, ze richt zich op. En weet je wat ze ziet? Eerst ziet ze alleen de voeten van de Heere Jezus, maar dan kijkt ze steeds meer omhoog, ziet Zijn kleding, Zijn uitgestrekte armen, totdat ze Zijn gezicht ziet en in Zijn ogen kijkt. Ze mag recht voor Hem staan, haar Heere en Verlosser. Ze trok zich als het ware omhoog aan Zijn woorden. De Heere die haar riep, gaf haar ook de kracht om zich op te richten. De Heere wil ook u oprichten door Zijn Woord, Zijn stem. In de kerk hopen we zondag bij leven en welzijn te horen naar de beide genoemde gedeelten uit de Bijbel. Hopelijk tot dan! Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel