Bijbelboek Orgel

Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

Hosea 6:3

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de omgekeerde wereld


Datum: 25 oktober 2022

Op zondag 30 oktober leidt ds. A.G.M. Weststrate uit Biezelinge beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens zal er weer een feestelijke dienst zijn: er wordt dan namelijk een meisje gedoopt. De preek zal gaan over Jesaja 45 vers 19b, daar staat: "Ik heb tegen het nageslacht van Jakob niet gezegd: Zoek Mij tevergeefs".Het thema is dan: "Is God zoeken tevergeefs?" In de middagdienst gaat het over Jakobus 1 vers 1 t/m 12 Het thema is dan: De omgekeerde wereld. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel