Bijbelboek Orgel

14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Johannes 10:14-15

Nieuws

Terug naar overzicht

Predikanten uit Veenendaal in De Wegwijzer


Datum: 26 september 2022

Op zondag 2 oktober om 10 uur leidt ds. F.W. van der Rhee uit Veenendaal de dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer. Het was nog niet bekend waar de preek over zal gaan.
's Middags om 17 uur leidt ds. H.M. Mulder uit Veenendaal de dienst.
De Schriftlezing is uit Efeze 4: 1-16 en het thema: Wij groeien. De preek gaat over geestelijke groei. De focus ligt met name op vers 13-15. Gekeken wordt naar onze houding (vers 13-14), ons handelen (vers 15a) en ons Hoofd (vers 15b). Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel