Orgel Bijbelboek

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal  opengedaan worden.

Mattheüs 7:7 en 8

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over goed doen


Datum: 20 september 2022

Zondag 25 september om 10 uur leidt ds. M. Bot uit Maassluis de dienst in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De milieucrisis. Het is om moedeloos van te worden! Door onze hebzucht maken we de aarde kapot. En waar is God dan? Grijpt Hij niet in? Of is het alleen onze eigen verantwoordelijkheid? We lezen deze ochtend Psalm 8, een loflied op God de Schepper en de bijzondere plek van de mens in de schepping. We gaan kijken hoe God ons daar een weg van omkeer wijst door deze crisis. Er is ruimte voor verootmoediging maar ook voor hoop.
's Middags om 17 uur leidt ds. N. Vennik uit Hoofddorp de dienst. Er gebeurt nogal wat in ons land. De ene na de andere crisis. Wie biedt er een oplossing? Die ligt dichterbij dan we denken. 'Goed doen' is het thema van de kerkdienst. We laten de profeet Micha aan het woord. Oude Bijbelwoorden én zeer actueel! Wil je alvast voorbereiden? Lees dan Micha 6:1-8. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel