Orgel Bijbelboek

Wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet?

Lukas 6:41

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het eeuwige leven


Datum: 12 september 2022

Zondag 18 september leidt ds. J. Jonkman uit Zeewolde beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.
's Morgens is de lezing uit Mattheüs 15:29-39 en de tekst is vers 37a. Het thema is: “Eten uit de handen van Jezus”. Het wonder van de spijziging wordt ingeleid door de zorg van Jezus voor al die mensen, die Hem gevolgd zijn en voedsel nodig hebben. Aan het breken van het brood en de uitdeling visjes komt niet eerder een einde dan nadat allen genoeg gehad hebben. En dan blijft er nog royaal (=koninklijk) over. Het is gewoon brood en het zijn gewone vissen en toch zijn ze bijzonder. Ze komen uit de handen van Jezus. Achter het brood zit Hij Zelf. Het gebroken brood is verbonden met Zijn gebroken lichaam aan het kruis. Hij deelt nu uit. Het avondmaal is daarvan een zichtbaar en proefbaar teken en zegel. Het is en wordt een maaltijd in het Koninkrijk van God en Jezus. En daar gaan krachten van uit. Wij kunnen weer verder. Voor het moment is het genoeg. Wie honger en dorst heeft, mag komen en eten uit de handen van Jezus.
In de middagdienst gaat het over Johannes 17:3: het eeuwige leven. Het avondmaal is ook de maaltijd van het leven, van het eeuwige leven. De vervulling van het avondmaal is het eeuwig kennen van de enige en waarachtige God en van Jezus Christus, Die Hij gezonden heeft. Een karakteristiek ervan is het bijbelse beeld van de bruiloft van het Lam. Wat betekent dit voor ons leven nu en onze toekomst? We gaan in op de eeuwige vreugde. Want God is de God van de vreugde. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel