Orgel Bijbelboek

Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert.

Lucas 15:10

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de bouw van de tabernakel


Datum: 05 september 2022

Zondag 11 september leidt ds. J. Jonkman uit Zeewolde beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
De morgendienst, aanvang 10 uur, staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal, dat 18-09 gehouden zal worden. De kerntekst in de verkondiging komt uit Exodus 36:7 het slot: “Ja, er bleef over” of “Er was te veel”. Het gaat om de bouw van de tabernakel. Een uiterst belangrijk gebeuren toen, met verbindingen naar vandaag. Heel de gemeente wordt ingeschakeld. De Heere bewerkt vrijwilligheid uit een wijs hart en er komt een overvloed van gaven van de mensen. Zelfs zoveel dat Mozes moet zeggen: nu stoppen met geven. Van hieruit kunnen mooie lijnen worden getrokken naar Gods overvloed en het Heilig Avondmaal. Vanuit de hemel geeft Christus Zich aan de Zijnen en Hij stopt niet met geven. En dan is er overvloed. Het kernthema is dan ook: “Meer dan genoeg”.
In de middagdienst, aanvang 17 uur, zal het gaan over Lucas 18: 1-8, de gelijkenis van de weduwe en de rechter van het onrecht. Het kernthema is: “Volhouden in het gebed om recht. Blijven bidden en roepen om de wederkomst van de Here Jezus Christus”. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel