Orgel Bijbelboek

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeziers 2:10

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een reuzengevecht


Datum: 23 augustus 2022

Zondag 28 augustus leidt ds. J. van Mulligen uit Amersfoort de dienst om 10:00 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
Het Bijbelgedeelte is 1 Samuel 17: 41-51 en het thema: reuzengevecht.
Het is het gevecht van de zo goed als onbewapende David tegen de zwaar bewapende reus Goliath. Het wordt een lachertje als de niet zo grote David, die geen militaire opleiding heeft gehad, het opneemt tegen de zwaar bewapende tegenstander. Maar tot ieders verbazing wordt Goliath overmeesterd door David.
De dreiging kan groot zijn en de overwinningskansen klein, maar die eenvoudige herder is opgewassen tegen de spottende en schreeuwende krachtpatser.
De duizenden toeschouwers krijgen te zien dat dankzij de God van David de tegenstander geen schijn van kans heeft het te winnen. En dan mag je de lijn doortrekken naar de grote Zoon van David – Jezus – die het gewonnen heeft
van zijn tegenstander- de duivel. Wie Hem aanvaardt en vertrouwt mag delen in zijn overwinning van zonde en dood. In een tijd van oorlog en onzekerheid kun je geen betere bemoediging krijgen.
’s Avonds om 18:30 uur leidt ds. R.G. den Hertog uit Amstelveen de dienst. Het kleine boekje Jona is een ontluisterende maar tegelijk ook humoristische ontmaskering van mensen die vanuit morele superioriteit neerkijken op mensen die anders denken en leven dan zij. Het verhaal is als een spiegel die ons voorgehouden wordt. Wat zien we als we het eerste hoofdstuk van dit boekje lezen? 
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel